Standard Svensk standard · SS-EN 12810-1:2004

Temporära konstruktioner - Prefabricerade fasadställningar - Del 1: Produktkrav

Status: Gällande

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (91.220)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Facade scaffolds made of prefabricated components - Part 1: Product specifications

Artikelnummer: STD-41344

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-01-09

Antal sidor: 23

Finns även på: SS-EN 12810-1:2004