Standard Svensk standard · SS-EN 14653-2:2005

Temporära konstruktioner - Manuellt styrda hydrauliska spontningssystem för stöd vid markarbete - Del 2: Utvärdering genom beräkning eller provning

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies methods of calculation and test to assess the conformity of manually operated hydraulic systems for groundwork support whose performance is specified in EN 14653-1.

Ämnesområden

Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-39534

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-04-29

Antal sidor: 13