Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22282-2:2012

Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 2: Bestämning av hydraulisk konduktivitet i öppna borrhål (ISO 22282-2:2012)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 22282-2:2012 specifies requirements for the determination of the local permeability in soils and rocks below and above groundwater level in an open hole by water permeability tests as part of the geotechnical investigation services according to EN 1997-1 and EN 1997-2.

Ämnesområden

Hydrologiska egenskaper hos jord (13.080.40) Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183

Internationell titel: Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 2: Water permeability tests in a borehole using open systems (ISO 22282-2:2012)

Artikelnummer: STD-86745

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-06-26

Antal sidor: 40