Standardutveckling · SIS/TK 183

Geoteknik och geokonstruktioner

Vid varje nytt byggnadsverk är det naturligtvis viktigt med en bra grundläggning som stadigt går att bygga vidare på. Kommittén arbetar fram standarder för provning samt dimensionering för konstruktioner i mark och berg. Bland annat arbetar kommittén med revideringen av EN 1997, som handlar om geokonstruktioner och dimensionering av bärande konstruktioner enligt Eurokoden som är myndighetskrav i Sverige.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 28 standarder
SS 27127, Geotekniska provningsmetoder - Skjuvhållfasthet - Direkta skjuvförsök, CU- och CD-försök - Kohesionsjord
EN 1997-1, Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler
ISO 22476-1, Geoteknisk undersökning och provning - Del 1: Elektrisk tryck- och portryckssondering (CPTu)
ISO 22476-4, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 4: Pressometerförsök enligt Ménard
ISO 22476-5, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 5: Förborrad pressometerprovning
EN ISO 22475-1, Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande
ISO 22475-1, Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande
ISO 24057, Array measurement of microtremors to estimate shear wave velocity profile
EN ISO 22476-4, Geoteknisk undersökning och provning - Fältundersökning - Del 4: Pressometerförsök enligt Ménard
EN ISO 22476-5, Geoteknisk undersökning och provning - Fältundersökning - Del 5: Encelligt pressometerförsök
EN 12063, Utförande av geokonstruktioner - Sponter, kombinerade väggar, styva stålväggar
ISO PRF 22282-4, Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 4: Provpumpning
ISO 24283-1, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 1: Qualified technician
EN ISO 24283-1, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 1: Qualified technician
EN ISO 24283-2, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 2: Responsible expert
ISO 24283-2, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 2: Responsible expert
ISO 24283-3, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 3: Qualified enterprise
EN ISO 24283-3, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 3: Qualified enterprise
EN 1997-2, Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: XXX
EN 1997-3, Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 3: XXX
ISO 22476-16, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 16: XXX
EN ISO 22476-16, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 16: XXX
EN ISO 22477-2, Geotechnical investigation and testing — Testing of geotechnical structures — Part 2: Testing of piles: static tension load testing
ISO 22477-2, Geotechnical investigation and testing — Testing of geotechnical structures — Part 2: Testing of piles: Static tension load testing
EN ISO 22476-1, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 1: Spetstrycksondering - elektrisk spets, CPT och CPTU
EN ISO 22282-4, Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 4: Provpumpning
ISO 17892-12:2018/A1, Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 12: Bestämning av flytgräns och plasticitetsgräns
EN ISO 17892-12:2018/A1, Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 12: Bestämning av flytgräns och plasticitetsgräns
Visa fler Visa färre
Utgivet 81 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 183/AG 01, Design
SIS/TK 183/AG 02, Utförande
SIS/TK 183/AG 03, Provtagning/lab
SIS/TK 183/AG 04, Provning/fält
SIS/TK 183/AG 05, Provning/geokonstruktion
SIS/TK 183/AG 06, Fält instrumentering och provtagning
SIS/TK 183/AG 07, Geofysisk undersökning
SIS/TK 183/AG 08, Berg
Visa fler Visa färre
Deltagare 34 företag och organisationer
AECOM Nordic AB, STOCKHOLM
ELU Konsult AB, STOCKHOLM
Geo Risk & Vibration Scandinavia AB, BROMMA
Geofound Scandinavia AB, HUDDINGE
Geomind KB, NACKA
GeoVerkstan Sverige AB, KUNGSBACKA
Golder Associates AB, STOCKHOLM
Henrik Möller Geokonsult AB, HELSINGBORG
Hercules Grundläggning AB, SOLNA
Itasca Geomekanik AB, SOLNA
Keller Sweden AB, TÄBY
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Mitta AB, LULEÅ
NCC Industry AB Sverige Öst, Upplands Väsby
NCC Sverige AB, SOLNA
Peab Utveckling AB, SOLNA
Pålanalys i Göteborg AB, VÄSTRA FRÖLUNDA
Pålkommissionen, STOCKHOLM
Ramboll Sweden AB, FALUN
Skanska Sverige AB, MALMÖ
Skanska Sverige AB, GÖTEBORG
Skanska Sverige AB, STOCKHOLM
Statens geotekniska institut SGI, LINKÖPING
SWECO Environment AB, STOCKHOLM
Swedish Rental Service AB, STOCKHOLM
Svenska Geotekniska Föreningen, FJÄRÅS
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Region Väst, GÖTEBORG
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, BORLÄNGE
Tyréns AB, GÖTEBORG
Tyréns AB, Örnsköldsvik
WSP Sverige AB, Linköping
ÅF Infrastructure AB, GÖTEBORG
ÅF-Infrastructure AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 182, Geotechnics
ISO/TC 182/WG 12, Standardization in geophysics
ISO/TC 182/WG 4, Drilling and sampling methods and groundwater measurements
ISO/TC 182/WG 5, Geotechnical field vane test
ISO/TC 182/WG 6, Borehole dynamic probing
ISO/TC 182/WG 9, Geotechnical aspects of geophysical methods
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 7, Eurocode 7 - Geotechnical design
CEN/TC 288, Execution of special geotechnical works
CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Stenmark
Projektledare
annika.stenmark@sis.se

Åse Lyngstad
Projektassistent
ase.lyngstad@sis.se