Standardutveckling · SIS/TK 183

Geoteknik och geokonstruktioner

Vid varje nytt byggnadsverk är det naturligtvis viktigt med en bra grundläggning som stadigt går att bygga vidare på. Kommittén arbetar fram standarder för provning samt dimensionering för konstruktioner i mark och berg. Bland annat arbetar kommittén med revideringen av EN 1997, som handlar om geokonstruktioner och dimensionering av bärande konstruktioner enligt Eurokoden som är myndighetskrav i Sverige.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 28 standarder
SS 27127, Geotekniska provningsmetoder - Skjuvhållfasthet - Direkta skjuvförsök, CU- och CD-försök - Kohesionsjord
EN ISO 22476-9, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 9: Fältvingprovning (FVT och FVT-F)
EN 1997-1, Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler
EN 12715, Utförande av geokonstruktioner - Injektering
ISO 22476-1, Geoteknisk undersökning och provning - Del 1: Elektrisk tryck- och portryckssondering (CPTu)
ISO 22476-4, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 4: Pressometerförsök enligt Ménard
ISO 22476-5, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 5: Förborrad pressometerprovning
EN ISO 22475-1, Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande (ISO/DIS 22475-1:2019)
ISO 22475-1, Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande
ISO 24057, Microtremor measurement to establish shear wave velocity structure of the ground
EN ISO 22476-4, Geoteknisk undersökning och provning - Fältundersökning - Del 4: Pressometerförsök enligt Ménard
EN ISO 22476-5, Geoteknisk undersökning och provning - Fältundersökning - Del 5: Encelligt pressometerförsök
EN 12063, Utförande av geokonstruktioner - Sponter
ISO 22282-4, Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 4: Provpumpning
ISO 24283-1, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 1: Qualified technician
EN ISO 24283-1, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 1: Qualified technician
EN ISO 24283-2, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 2: Responsible expert
ISO 24283-2, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 2: Responsible expert
ISO 24283-3, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 3: Qualified enterprise
EN ISO 24283-3, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 3: Qualified enterprise
EN 1997-2, Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: XXX
EN 1997-3, Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 3: XXX
ISO 22476-16, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 16: XXX
EN ISO 22476-16, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 16: XXX
EN ISO 22477-2, Geotechnical investigation and testing — Testing of geotechnical structures — Part 2: Testing of piles: static tension load testing
ISO 22477-2, Geotechnical investigation and testing — Testing of geotechnical structures — Part 2: Testing of piles: Static tension load testing
EN ISO 22476-1, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 1: Spetstrycksondering - elektrisk spets, CPT och CPTU
EN ISO 22282-4, Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 4: Provpumpning
Visa fler Visa färre
Utgivet 85 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 11 arbetsgrupper
SIS/TK 183/AG 01, Eurokod EN 1997
SIS/TK 183/AG 02, Utförande standarder
SIS/TK 183/AG 03, Provtagning och grundvatten
SIS/TK 183/AG 04, Sonderingar
SIS/TK 183/AG 05, Hejare
SIS/TK 183/AG 06, Statisk provning av geokonstruktioner
SIS/TK 183/AG 07, Laboratorieundersökningar
SIS/TK 183/AG 08, Icke statisk provning av geokonstruktioner
SIS/TK 183/AG 09, Identifikation och klassificering
SIS/TK 183/AG 10, Instrumentering mätning kontroll
SIS/TK 183/AG 11, Geofysik
Visa fler Visa färre
Deltagare 28 företag och organisationer
ELU Konsult AB, STOCKHOLM
Geo Risk & Vibration Scandinavia AB, BROMMA
Geofound Scandinavia AB, HUDDINGE
Geomind KB, NACKA
GeoVerkstan Sverige AB, Kungsbacka
Golder Associates AB, Stockholm
Henrik Möller Geokonsult AB, Helsingborg
Hercules Grundläggning AB, SOLNA
Keller Sweden AB, TÄBY
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Mitta AB, LULEÅ
NCC Industry AB Sverige Öst, Upplands Väsby
NCC Sverige AB, Solna
Pålanalys i Göteborg AB, Västra Frölunda
Pålkommissionen i Sverige, Stockholm
Ramboll Sweden AB, Falun
Skanska Sverige AB, MALMÖ
Skanska Sverige AB, Göteborg
Skanska Sverige AB, Stockholm
Statens geotekniska institut SGI, LINKÖPING
Swedish Rental Service AB, Stockholm
Svenska Geotekniska Föreningen, Göteborg
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Göteborg
Transportstyrelsen, Borlänge
Tyréns AB, GÖTEBORG
WSP Sverige AB, Linköping
ÅF-Infrastructure AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 182, Geotechnics
ISO/TC 182/WG 12, Standardization in geophysics
ISO/TC 182/WG 4, Drilling and sampling methods and groundwater measurements
ISO/TC 182/WG 5, Geotechnical field vane test
ISO/TC 182/WG 6, Borehole dynamic probing
ISO/TC 182/WG 9, Geotechnical aspects of geophysical methods
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 7, Eurocode 7 - Geotechnical design
CEN/TC 288, Execution of special geotechnical works
CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Stenmark
Projektledare
annika.stenmark@sis.se

Åse Lyngstad
Projektassistent
ase.lyngstad@sis.se

Relaterat