Standardutveckling · SIS/TK 183

Geoteknik och geokonstruktioner

Vid varje nytt byggnadsverk är det naturligtvis viktigt med en bra grundläggning som stadigt går att bygga vidare på. Kommittén arbetar fram standarder för provning samt dimensionering för konstruktioner i mark och berg. Bland annat arbetar kommittén med revideringen av EN 1997, som handlar om geokonstruktioner och dimensionering av bärande konstruktioner enligt Eurokoden som är myndighetskrav i Sverige.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 28 standarder
SS 27127, Geotekniska provningsmetoder - Skjuvhållfasthet - Direkta skjuvförsök, CU- och CD-försök - Kohesionsjord
EN 1997-1, Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler
ISO 22476-1, Geoteknisk undersökning och provning - Del 1: Elektrisk tryck- och portryckssondering (CPTu)
ISO 22476-5, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 5: Förborrad pressometerprovning
EN ISO 22475-1, Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande
ISO 22475-1.2, Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande
ISO 24057, Array measurement of microtremors to estimate shear wave velocity profile
EN ISO 22476-5, Geoteknisk undersökning och provning - Fältundersökning - Del 5: Encelligt pressometerförsök
EN 12063, Utförande av geokonstruktioner - Sponter, kombinerade väggar, styva stålväggar
ISO/PRF TS 24283-1, Geotechnical investigation and testing — Qualification criteria and assessment — Part 1: Qualified technician and qualified operator
CEN ISO/TS 24283-1, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 1: Qualified technician and qualified operator (ISO/PRF TS 24283-1:2021)
CEN ISO/TS 24283-2, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 2: Responsible expert (ISO/DTS 24283-2:2021)
ISO/PRF TS 24283-2, Geotechnical investigation and testing — Qualification criteria and assessment — Part 2: Responsible expert
ISO/PRF TS 24283-3, Geotechnical investigation and testing — Qualification criteria and assessment — Part 3: Qualified enterprise
CEN ISO/TS 24283-3, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 3: Qualified enterprise (ISO/PRF TS 24283-3:2021)
EN 1997-2, Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar
EN 1997-3, Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 3: Geotekniska strukturer
ISO 22476-16, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 16: XXX
EN ISO 22476-16, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 16: XXX
EN ISO 22477-2, Geotechnical investigation and testing — Testing of geotechnical structures — Part 2: Testing of piles: static tension load testing
ISO 22477-2, Geotechnical investigation and testing — Testing of geotechnical structures — Part 2: Testing of piles: Static tension load testing
EN ISO 22476-1, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 1: Spetstrycksondering - elektrisk spets, CPT och CPTU
ISO 17892-12:2018/A1, Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 12: Bestämning av flytgräns och plasticitetsgräns
EN ISO 18674-7, Geotechnical investigation and testing — Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 7: Measurement of strains: strain gauges
ISO 18674-7, Geotechnical investigation and testing — Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 7: Measurement of strains: strain gauges
EN ISO 18674-8, Geotechnical investigation and testing — Geotechnical monitoring by field instrumentation — Part 8: Measurement of forces: Load cells
ISO 18674-8, Geotechnical investigation and testing — Geotechnical monitoring by field instrumentation — Part 8: Measurement of forces: Load cells
EN 14679, Utförande av geokonstruktioner - Djupstabilisering med bindemedel
Visa fler Visa färre
Utgivet 82 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 183/AG 01, Design
SIS/TK 183/AG 02, Utförande
SIS/TK 183/AG 03, Provtagning/lab
SIS/TK 183/AG 04, Provning/fält
SIS/TK 183/AG 05, Provning/geokonstruktion
SIS/TK 183/AG 06, Fält instrumentering och provtagning
SIS/TK 183/AG 07, Geofysisk undersökning
SIS/TK 183/AG 08, Berg
Visa fler Visa färre
Deltagare 34 företag och organisationer
AECOM Nordic AB, STOCKHOLM
ELU Konsult AB, STOCKHOLM
Geo Risk & Vibration Scandinavia AB, BROMMA
Geofound Scandinavia AB, HUDDINGE
Geomind KB, NACKA
GeoVerkstan Sverige AB, KUNGSBACKA
Golder Associates AB, STOCKHOLM
Henrik Möller Geokonsult AB, HELSINGBORG
Hercules Grundläggning AB, SOLNA
Itasca Geomekanik AB, SOLNA
Keller Sweden AB, TÄBY
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Mitta AB, LULEÅ
NCC Industry AB Sverige Öst, Upplands Väsby
Peab AB, SOLNA
Pålanalys i Göteborg AB, VÄSTRA FRÖLUNDA
Pålkommissionen, STOCKHOLM
Ramboll Sweden AB, FALUN
Skanska Sverige AB, MALMÖ
Skanska Sverige AB, GÖTEBORG
Skanska Sverige AB, STOCKHOLM
Statens geotekniska institut SGI, LINKÖPING
SWECO Environment AB, STOCKHOLM
Swedish Rental Service AB, STOCKHOLM
Svenska Geotekniska Föreningen, FJÄRÅS
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Region Väst, GÖTEBORG
Trafikverket Trafikledningsområde Väst, GÖTEBORG
Transportstyrelsen, BORLÄNGE
Transportstyrelsen, Norrköping
Tyréns Sverige AB, GÖTEBORG
Tyréns Sverige AB, Örnsköldsvik
WSP Sverige AB, Linköping
ÅF-Infrastructure AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 51 internationella kommittéer
ISO/TC 182, Geotechnics
ISO/TC 182/WG 12, Standardization in geophysics
ISO/TC 182/WG 4, Drilling and sampling methods and groundwater measurements
ISO/TC 182/WG 5, Geotechnical field vane test
ISO/TC 182/WG 6, Borehole dynamic probing
ISO/TC 182/WG 9, Geotechnical aspects of geophysical methods
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 7, Eurocode 7 - Geotechnical design
CEN/TC 288, Execution of special geotechnical works
CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing
SIS/TK 183/AG 07, Geofysisk undersökning:

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

ISO/TC 182/WG 12, Standardization in geophysics

ISO/TC 182/WG 9, Geotechnical aspects of geophysical methods

SIS/TK 183/AG 08, Berg:

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

CEN/TC 341/WG 7, Non-static tests on geotechnical structures

ISO/TC 182, Geotechnics

SIS/TK 183/AG 01, Design:

CEN/TC 250, Structural Eurocodes

CEN/TC 250/SC 7, Eurocode 7 - Geotechnical design

CEN/TC 250/SC 7/WG 1, Evolution of 1997 series

CEN/TC 250/SC 7/WG 2, Ground investigation

CEN/TC 250/SC 7/WG 3, Geotechnical constructions

CEN/TC 250/WG 1, Policy, procedures and links with other standards

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

SIS/TK 183/AG 02, Utförande:

CEN/TC 288, Execution of special geotechnical works

CEN/TC 288/WG 17, Jet grouting

CEN/TC 288/WG 18, Grouting

CEN/TC 288/WG 19, Sheet-pile walls

CEN/TC 288/WG 20, Ground freezing

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

SIS/TK 183/AG 03, Provtagning/lab:

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

CEN/TC 341/WG 6, Laboratory tests on soils

ISO/TC 182, Geotechnics

ISO/TC 182/WG 13, Laboratory testing of soils

SIS/TK 183/AG 04, Provning/fält:

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

ISO/TC 182/WG 5, Geotechnical field vane test

ISO/TC 182/WG 6, Borehole dynamic probing

ISO/TC 182/WG 7, Cone and piezocone penetration tests

ISO/TC 182/WG 8, Borehole expansion tests

SIS/TK 183/AG 05, Provning/geokonstruktion:

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

CEN/TC 341/WG 4, Static testing of geotechnical structures

CEN/TC 341/WG 7, Non-static tests on geotechnical structures

ISO/TC 182, Geotechnics

ISO/TC 182/WG 11, Static testing of geotechnical structures

SIS/TK 183/AG 06, Fält instrumentering och provtagning:

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

ISO/TC 182/WG 2, Monitoring in Geotechnical Engineering

ISO/TC 182/WG 4, Drilling and sampling methods and groundwater measurements

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Stenmark
Projektledare
annika.stenmark@sis.se

Linda Mellgren
Projektassistent
linda.mellgren@sis.se