Standardutveckling · SIS/TK 183

Geoteknik och geokonstruktioner

Vid varje nytt byggnadsverk är det naturligtvis viktigt med en bra grundläggning som stadigt går att bygga vidare på. Kommittén arbetar fram standarder för provning samt dimensionering för konstruktioner i mark och berg. Bland annat arbetar kommittén med revideringen av EN 1997, som handlar om geokonstruktioner och dimensionering av bärande konstruktioner enligt Eurokoden som är myndighetskrav i Sverige.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 26 standarder
ISO 24057, Microtremor measurement to establish shear wave velocity structure of the ground
EN ISO 24283-3, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 3: Qualified enterprise
ISO 24283-3, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 3: Qualified enterprise
ISO 24283-2, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 2: Responsible expert
EN ISO 24283-2, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 2: Responsible expert
EN ISO 24283-1, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 1: Qualified technician
ISO 24283-1, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 1: Qualified technician
ISO 22282-4, 78549Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 4: Provpumpning
EN 12063, Utförande av geokonstruktioner - Sponter
EN ISO 22476-5, Geoteknisk undersökning och provning - Fältundersökning - Del 5: Encelligt pressometerförsök
EN ISO 22476-4, Geoteknisk undersökning och provning - Fältundersökning - Del 4: Pressometerförsök enligt Ménard
ISO 22475-1, Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande
EN ISO 22475-1, Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande (ISO/DIS 22475-1:2018)
ISO 22476-5, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 5: Encelligt pressometerförsök
ISO 22476-4, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 4: Pressometerförsök enligt Ménard
ISO 22476-1, Geoteknisk undersökning och provning - Del 1: Elektrisk tryck- och portryckssondering (CPTu)
EN 12715, Utförande av geokonstruktioner - Injektering - Injektering
EN 1997-1, Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler
ISO 22476-14, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 14: dynamisk sondering av borrhål
EN ISO 22476-14, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 14:
ISO 18674-5, Geoteknisk undersökning och provning - Geoteknisk övervakning genom instrumentering i fält - Del 5: XXX
EN ISO 18674-5, Geoteknisk undersökning och provning - Geoteknisk övervakning genom instrumentering i fält - Del 5: Totalspänningsmätning med jordtryckscell
ISO 18674-4, Geoteknisk undersökning och provning - Geoteknisk övervakning genom instrumentering i fält - Del 4:
EN ISO 22476-9, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 9: Fältvingprovning
ISO 22476-9, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 9: Fältvingprovning
SS 27127, Geotekniska provningsmetoder - Skjuvhållfasthet - Direkta skjuvförsök, CU- och CD-försök - Kohesionsjord
Visa fler Visa färre
Utgivet 85 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 10 arbetsgrupper
SIS/TK 183/AG 01, Eurokod EN 1997
SIS/TK 183/AG 02, Utförande standarder
SIS/TK 183/AG 03, Provtagning och grundvatten
SIS/TK 183/AG 04, Sonderingar
SIS/TK 183/AG 05, Hejare
SIS/TK 183/AG 06, Statisk provning av geokonstruktioner
SIS/TK 183/AG 07, Laboratorieundersökningar
SIS/TK 183/AG 08, Icke statisk provning av geokonstruktioner
SIS/TK 183/AG 09, Identifikation och klassificering
SIS/TK 183/AG 10, Instrumentering mätning kontroll
Visa fler Visa färre
Deltagare 22 företag och organisationer
ELU Konsult AB, Stockholm
Fmgeo AB, Malmö
Geo Risk & Vibration Scandinavia AB, Bromma
GEOFOUND Scandinavia AB, Huddinge
GeoVerkstan Sverige AB, Kungsbacka
Henrik Möller Geokonsult AB, Helsingborg
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
NCC Industry AB Sverige Öst, Upplands Väsby
Pålanalys i Göteborg AB, Västra Frölunda
Pålkommissionen i Sverige, Stockholm
Ramboll Sweden AB, Falun
Skanska Sverige AB, Malmö
Skanska Sverige AB, Stockholm
Skanska Sverige AB, Göteborg
Statens geotekniska institut SGI, Linköping
Svensk Grundläggning SAFE Service AB, Stockholm
Svenska Geotekniska Föreningen, Göteborg
Trafikverket, Borlänge
Transportstyrelsen, Borlänge
Tyréns AB, Göteborg
WSP Sverige AB, Linköping
ÅF-Infrastructure AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 182, Geotechnics
ISO/TC 182/WG 12, Standardization in geophysics
ISO/TC 182/WG 4, Drilling and sampling methods and groundwater measurements
ISO/TC 182/WG 5, Geotechnical field vane test
ISO/TC 182/WG 6, Borehole dynamic probing
ISO/TC 182/WG 9, Geotechnical aspects of geophysical methods
CEN/TC 250/SC 7, Eurocode 7 - Geotechnical design
CEN/TC 288, Execution of special geotechnical works
CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Andersson Stenmark

Annika Andersson Stenmark
Projektledare
08-55552136
annika.stenmark@sis.se

Elin Lindblom

Elin Lindblom
Projektassistent
08-55552146
elin.lindblom@sis.se

Relaterat