Standard Svensk standard · SS 27126

Geotekniska provningsmetoder - Kompressionsegenskaper - Ödometerförsök, CRS-försök - Kohesionsjord

Status: Gällande

Ämnesområden

Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-9808

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-09-11

Antal sidor: 12