Standard Svensk standard · SS 27122

Geotekniska provningsmetoder - Krympgräns

Status: Gällande

Ämnesområden

Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-9123

Utgåva: 2

Fastställd: 1990-09-12

Antal sidor: 4

Ersätter: SIS 27122