Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22476-3:2005/A1:2011

Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 3: SPT-försök - Tillägg 1 (ISO 22476- 3:2005/Amd 1:2011)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22476-3:2005/A1:2011

Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 3: SPT-försök - Tillägg 1 (ISO 22476- 3:2005/Amd 1:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22476-3:2005/A1:2011

Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 3: SPT-försök - Tillägg 1 (ISO 22476- 3:2005/Amd 1:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183

Internationell titel: Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 3: Standard penetration test - Amendment 1 (ISO 22476-3:2005/Amd 1:2011)

Artikelnummer: STD-82513

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-12-13

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 22476-3:2005