Standard Svensk standard · SS-EN 1997-1:2005

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 1997-1:2005/A1:2013 , SS-EN 1997-1:2005/A1:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1997-1:2005

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 744 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 744 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 390,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet. 
https://www.sis.se/avtal-boverket/

EN 1997-1 är avsedd att användas som allmän utgångspunkt för geotekniska aspekter på dimensionering av byggnader och anläggningar.

 EN 1997-1 beskriver följande: 
• Grunder för geoteknisk dimensionering 
• Geotekniska data
• Kontroll av utförande, uppföljning och underhåll
• Fyllning, avvattning, jordförstärkning och jordarmering
• Grundläggning
• Förankringar
• Stödkonstruktioner
• Hydrauliskt brott

Omfattning
(1) EN 1997-1 är avsedd att användas som allmän utgångspunkt för geotekniska aspekter på dimensione-ring av byggnader och anläggningar. (2) Följande ämnen behandlas i EN 1997-1: Kapitel 1: Allmänt Kapitel 2: Grunder för geoteknisk dimensionering Kapitel 3: Geotekniska data Kapitel 4: Kontroll av utförande, uppföljning och underhåll Kapitel 5: Fyllning, avvattning, jordförstärkning och jordarmering Kapitel 6: Plattgrundläggning Kapitel 7: Pålgrundläggning Kapitel 8: Förankringar Kapitel 9: Stödkonstruktioner Kapitel 10: Hydrauliskt brott

Ämnesområden

Konstruktionsaspekter (91.010.20) Eurokod 7, Geokonstruktioner (91.070.07) Eurokod, bro (91.070.60) Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1997-1:2005

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 744 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 744 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 390,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183

Internationell titel: Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules

Artikelnummer: STD-71451

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-02-18

Antal sidor: 184

Finns även på: SS-EN 1997-1:2005