Standard Swedish standard · SS-EN 1997-1:2005

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules

Status: Valid

· Amended by: SS-EN 1997-1:2005/A1:2013 , SS-EN 1997-1:2005/A1:2013
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1997-1:2005

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 744 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 744 SEK
standard ikon

Paper

Price: 4 390,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
(1) EN 1997-1 är avsedd att användas som allmän utgångspunkt för geotekniska aspekter på dimensione-ring av byggnader och anläggningar. (2) Följande ämnen behandlas i EN 1997-1: Kapitel 1: Allmänt Kapitel 2: Grunder för geoteknisk dimensionering Kapitel 3: Geotekniska data Kapitel 4: Kontroll av utförande, uppföljning och underhåll Kapitel 5: Fyllning, avvattning, jordförstärkning och jordarmering Kapitel 6: Plattgrundläggning Kapitel 7: Pålgrundläggning Kapitel 8: Förankringar Kapitel 9: Stödkonstruktioner Kapitel 10: Hydrauliskt brott

Subjects

Contractual aspects (91.010.20) Eurocode 7, Geotechnical design (91.070.07) Eurocodes, bridge (91.070.60) Acoustics in building, sound insulation (91.120.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1997-1:2005

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 744 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 744 SEK
standard ikon

Paper

Price: 4 390,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-71451

Edition: 1

Approved: 2/18/2005

No of pages: 184

Also available in: SS-EN 1997-1:2005