Standard Svensk standard · SS-EN 1997-1:2005/A1:2013

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1997-1:2005/A1:2013

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
(1) EN 1997-1 is intended to be used as a general basis for the geotechnical aspects of the design of buildings and civil engineering works.
(2) The following subjects are dealt with in EN 1997-1:
Section 1: General
Section 2: Basis of geotechnical design
Section 3: Geotechnical data
Section 4: Supervision of construction, monitoring and maintenance
Section 5: Fill, dewatering, ground improvement and reinforcement
Section 6: Spread foundations
Section 7: Pile foundations
Section 8: Anchorages
Section 9: Retaining structures
Section 10: Hydraulic failure
Section 11: Overall stability
Section 12: Embankments
(3) EN 1997-1 is accompanied by Annexes A to J, which provide:
- in A: recommended partial safety factor values; different values of the partial factors may be set by the National annex;
- in B to J: supplementary informative guidance such as internationally applied calculation methods.

Ämnesområden

Konstruktionsaspekter (91.010.20) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 7, Geokonstruktioner (91.070.07) Eurokod, bro (91.070.60) Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1997-1:2005/A1:2013

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183

Internationell titel: Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules

Artikelnummer: STD-100153

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-11-12

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN 1997-1:2005/A1:2013

Tillägg till: SS-EN 1997-1:2005 , SS-EN 1997-1:2005