Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17892-1:2014

Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 1: Bestämning av vattenkvot (ISO 17892-1:2014)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 17892-1:2014/A1:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17892-1:2014

Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 1: Bestämning av vattenkvot (ISO 17892-1:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 312 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 312 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 099,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the laboratory determination of the water (moisture) content of a soil test specimen by oven-drying. The water content is required as a guide to classification of natural soils and as a control criterion in re-compacted soils and is measured on samples used for most field and laboratory tests. The oven-drying method is the definitive procedure used in usual laboratory practice.

Ämnesområden

Fysiska egenskaper hos jord (13.080.20) Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17892-1:2014

Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 1: Bestämning av vattenkvot (ISO 17892-1:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 312 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 312 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 099,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provtagning/lab, SIS/TK 183/AG 03

Internationell titel: Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1: Determination of water content (ISO 17892-1:2014)

Artikelnummer: STD-104733

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-12-07

Antal sidor: 24

Ersätter: SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005 , SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005