Standard Svensk standard · SS-EN 1997-1:2005/AC:2009

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1997-1:2005/AC:2009

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 7, Geokonstruktioner (91.070.07) Eurokod, bro (91.070.60) Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1997-1:2005/AC:2009

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183

Internationell titel: Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules

Artikelnummer: STD-68955

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-02-23

Antal sidor: 36

Korrigerar: SS-EN 1997-1:2005