Standard Svensk standard · SS-EN 1997-2:2007

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1997-2:2007/AC:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1997-2:2007

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

Eurokod 7 del 2 är avsedd att användas tillsammans med Eurokod 7 del 1 och ger kompletterande regler till Eurokod 7 del 1 avseende
• planering och redovisning av marktekniska undersökningar
• allmänna krav för ett antal vanliga laboratorie- och fältprov
• tolkning och utvärdering av provresultat
• bestämning av värden på geotekniska parametrar och koefficienter. Utöver ovanstående ges i Eurokod 7 del 2 exempel på hur resultat av fältprov kan tillämpas vid dimensionering. 

Målgruppen för Eurokod 7 del 2 är främst de som är verksamma inom områdena geoteknik och geokonstruktioner.

Omfattning
Omfattning av Eurokod 7 (1) EN 1997 är avsedd att användas i förbindelse med EN 1990:2002. Denna fastställer grundläggande dimensioneringsprinciper och krav på säkerhet och brukbarhet, beskriver grunderna för dimensionering och kontroll och ger vägledning för hithörande frågor om konstruktiv tillförlitlighet.(2) EN 1997 är avsedd att ge det geotekniska underlaget för dimensionering av byggnader och anläggningar. Den är uppdelad i olika separata delar (se 1.1.2).(3) EN 1997 anger krav på hållfasthet, stabilitet, brukbarhet och beständighet hos konstruktioner. Andra krav, t.ex. avseende värme- eller ljudisolering, ingår inte.(4) Numeriska värden på de laster på konstruktioner och anläggningar som ska beaktas vid dimensioneringen ges i EN 1991 för olika slags konstruktioner. Laster från marken, som t.ex. jordtryck, ska beräknas enligt de regler som ges i EN 1997.(5) Särskilda europeiska standarder är avsedda att användas i samband med arbetets utförande och kvalitet. De är angivna i relevanta avsnitt.(6) I EN 1997 täcks utförandet i den omfattning som behövs för att uppfylla de antaganden som gäller för dimensioneringen.(7) EN 1997 täcker inte de särskilda krav som gäller vid dimensionering med hänsyn till jordbävningar. EN 1998 ger tilläggsregler för dimensionering av geokonstruktioner med hänsyn till jordbävning, vilka kompletterar eller är anpassade till de regler som gäller för denna standard.Omfattning av EN 1997-2EN 1997-2 är avsedd att användas tillsammans med EN 1997-1 och ger kompletterande regler till EN 1997-1 avseende:— planering och redovisning av marktekniska undersökningar;— allmänna krav för ett antal vanliga laboratorie- och fältprov;— tolkning och utvärdering av provresultat;— bestämning av värden på geotekniska parametrar och koefficienter.Dessutom ges exempel på hur resultat av fältprov kan tillämpas vid dimensionering.

Ämnesområden

Konstruktionsaspekter (91.010.20) Inredning (91.060.01) Eurokod 7, Geokonstruktioner (91.070.07) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1997-2:2007

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183

Internationell titel: Eurocode 7: Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing

Artikelnummer: STD-75755

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-30

Antal sidor: 196

Finns även på: SS-EN 1997-2:2007