Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17892-2:2014

Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 2: Bestämning av skrymdensiteten hos finkornig jord (ISO 17892-2:2014)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17892-2:2014

Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 2: Bestämning av skrymdensiteten hos finkornig jord (ISO 17892-2:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies methods of test for the determination of the bulk and dry density of intact soil or rock.
The bulk density of a soil is useful in the determination of the in-situ overburden stresses at various depth (geostatic stresses). Furthermore, bulk and dry density can qualitatively describe the mechanical characteristics of a soil via empirical relationships which are to be found in the technical literature.

Ämnesområden

Fysiska egenskaper hos jord (13.080.20) Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17892-2:2014

Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 2: Bestämning av skrymdensiteten hos finkornig jord (ISO 17892-2:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provtagning/lab, SIS/TK 183/AG 03

Internationell titel: Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 2: Determination of bulk density (ISO 17892-2:2014)

Artikelnummer: STD-104734

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-12-07

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-CEN ISO/TS 17892-2:2005 , SIS-CEN ISO/TS 17892-2:2005