Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22476-2:2005

Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 2: Hejarsondering (ISO 22476-2:2005)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011

Ämnesområden

Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183

Internationell titel: Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 2: Dynamic probing (ISO 22476-2:2005)

Artikelnummer: STD-38628

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-01-28

Antal sidor: 34

Finns även på: SS-EN ISO 22476-2:2005