Standard Svensk standard · SS-EN 12794:2005+A1:2007

Förtillverkade betongprodukter - Betongpålar

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30) Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade betongprodukter, SIS/TK 191

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-60985

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-05-21

Antal sidor: 45

Ersätter: SS-EN 12794:2005