Standardutveckling · SIS/TK 191

Förtillverkade betongprodukter

Att tillverka byggdelar under väl kontrollerade former inomhus möjliggör god kvalitet samt reducerade byggtider och priser. Europastandarder har blivit bra instrument för att åstadkomma entydig kravspecificering och egenskapsredovisning och de har öppnat upp för nya material, produkter och marknader. Kommittén ser till att hänsyn tas till svenska förhållanden och marknader.

De flesta produktstandarder är nu framtagna och när tillräcklig erfarenhet från deras tillämpning erhållits kommer de att ses över och ytterligare förbättras. Standardisering är en pågående process likväl som att ständigt förbättra standarder och anpassa dem efter rådande kunskap och erfarenheter. Exempel på produktstandarder inom området är:

  • Betongpålar
  • Trappor
  • Broelement
  • Väggelement
  • Bjälklags- och takelement med T- eller TT-tvärsnitt

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Arbetar nu med 5 standarder
EN 14992:2007/A1, Förtillverkade betongprodukter - Väggelement
EN 15037-1, Förtillverkade betongprodukter - Bjälklagssystem, balk och block - Del 1: Balkar
EN 13369, Gemensamma regler för förtillverkade betongprodukter
SS 137005, Förtillverkade betongprodukter - Gemensamma regler - Tillämpning av EN 13369 i Sverige
EN 13224-2, Förtillverkade betongprodukter - Bjälklags- och takelement med T- eller TT-tvärsnitt- Del 2: specifikationer
Visa fler Visa färre
Utgivet 58 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
AB Strängbetong, VEDDIGE
Abetong AB, FALKENBERG
Cementa AB, STOCKHOLM
NCC Sverige AB Division Civil, MALMÖ
Nordcert AB, STOCKHOLM
Svensk Betong Service AB, STOCKHOLM
Vattenfall Services Nordic AB, Älvkarleby
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
CEN/TC 229, Precast concrete products
CEN/TC 229/WG 1, Products for which the stability requirements is predominant
CEN/TC 229/WG 4, Products which do not warrant a specific standard and which could be referred to in specific standards
CEN/TC 229/WG 5, Sustainability of concrete products and structural concrete cast in situ
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kalender

2021
oktober
tis
5
SIS/TK 191-möte
09:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anna-Carin Näreskog
Projektledare
anna-carin.nareskog@sis.se

Linn Holegård
Projektassistent
linn.holegard@sis.se