Standard Svensk standard · SS-EN 13369:2018

Gemensamma regler för förtillverkade betongprodukter

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13369:2018

Gemensamma regler för förtillverkade betongprodukter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument anger krav, grundläggande funktionskriterier och system för bedömning och intyg om kontinuitet av prestanda (AVCP) för oarmerade, armerade och förspända förtillverkade betongprodukter, gjorda av lättballast-, normal och tung betong enligt EN 206, utan avsevärd mängd innesluten luft, utöver tillsatt luft.
Betong som innehåller fibrer för andra än mekaniska egenskaper (stål, polymer eller andra fibrer) omfattas också. Den omfattar inte förtillverkade armerade element av lättklinkerbetong med öppen struktur.
Den kan också användas för att specificera produkter som saknar en egen standard. Alla kraven i denna standard (avsnitt 4) är inte tillämpliga för alla förtillverkade betongprodukter.
Om det finns en specifik produktstandard har den företräde före detta dokument.
De förtillverkade produkter som behandlas i denna standard är fabrikstillverkade för byggnadsverk (byggnader och anläggningar). Detta dokument kan också vara tillämplig för produkter som tillverkas i en tillfällig anläggning på platsen om tillverkningen skyddas mot ogynnsamma väderförhållanden samt styrning och kontroll sker enligt bestämmelserna i avsnitt 6.
Analys och dimensionering av förtillverkade betongprodukter omfattas inte av detta dokument, men den ger, för icke-seismiska regioner, information om:
— val av säkerhetsfaktorer definierade i tillämplig Eurokod
— definiering av några krav på spännbetongprodukter.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13369:2018

Gemensamma regler för förtillverkade betongprodukter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Förtillverkade betongprodukter, SIS/TK 191

Internationell titel: Common rules for precast concrete products

Artikelnummer: STD-80010656

Utgåva: 4

Fastställd: 2018-04-17

Antal sidor: 84

Finns även på: SS-EN 13369:2018

Ersätter: SS-EN 13369:2013