Standard Swedish standard · SS-EN 13369:2018

Common rules for precast concrete products

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13369:2018

Common rules for precast concrete products
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument anger krav, grundläggande funktionskriterier och system för bedömning och intyg om kontinuitet av prestanda (AVCP) för oarmerade, armerade och förspända förtillverkade betongprodukter, gjorda av lättballast-, normal och tung betong enligt EN 206, utan avsevärd mängd innesluten luft, utöver tillsatt luft.
Betong som innehåller fibrer för andra än mekaniska egenskaper (stål, polymer eller andra fibrer) omfattas också. Den omfattar inte förtillverkade armerade element av lättklinkerbetong med öppen struktur.
Den kan också användas för att specificera produkter som saknar en egen standard. Alla kraven i denna standard (avsnitt 4) är inte tillämpliga för alla förtillverkade betongprodukter.
Om det finns en specifik produktstandard har den företräde före detta dokument.
De förtillverkade produkter som behandlas i denna standard är fabrikstillverkade för byggnadsverk (byggnader och anläggningar). Detta dokument kan också vara tillämplig för produkter som tillverkas i en tillfällig anläggning på platsen om tillverkningen skyddas mot ogynnsamma väderförhållanden samt styrning och kontroll sker enligt bestämmelserna i avsnitt 6.
Analys och dimensionering av förtillverkade betongprodukter omfattas inte av detta dokument, men den ger, för icke-seismiska regioner, information om:
— val av säkerhetsfaktorer definierade i tillämplig Eurokod
— definiering av några krav på spännbetongprodukter.

Subjects

Concrete and concrete products (91.100.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13369:2018

Common rules for precast concrete products
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80010656

Edition: 4

Approved: 4/17/2018

No of pages: 84

Also available in: SS-EN 13369:2018

Replaces: SS-EN 13369:2013