Standard Svensk standard · SS-EN 1170-8:2008

Betong - Glasfiberarmerad betong - Provning - Del 8: Accelererad åldring

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1170-8:2008

Betong - Glasfiberarmerad betong - Provning - Del 8: Accelererad åldring
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a test method for identifying, for a given GRC formulation (constituents and their proportions in the formulation), the effect of environmental factors such as water and temperature on the change of mechanical characteristics. For other conditions of exposure, e.g. where freezing, thawing and action of thawing salt occurs, the test will be adapted.

Ämnesområden

Produkter av fiberarmerad betong (91.100.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1170-8:2008

Betong - Glasfiberarmerad betong - Provning - Del 8: Accelererad åldring
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade betongprodukter, SIS/TK 191

Internationell titel: Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 8: Cyclic weathering type test

Artikelnummer: STD-67908

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-03

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ENV 1170-8