Standard Svensk standard · SS-EN 15057:2006

Takprodukter - Profilerade takplattor av fibercement - Provning av slaghållfasthet

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a soft body impact test method for fibre-cement profiled sheets for roofing.
This European Standard applies to fibre-cement profiled sheets conforming to EN 494 and of length greater than or equal to 1,04 m.
It applies only to products as delivered.
NOTE This European Standard can be applied, after agreement between manufacturer and purchaser, to curved sheets.

Ämnesområden

Produkter av fiberarmerad betong (91.100.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-45800

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-07

Antal sidor: 19