Standardutveckling · SIS/TK 193

Takprodukter och taksäkerhet

Taket har en fundamental funktion att skydda byggnaden och de människor som befinner sig däri, medan taksäkerhetsanordningar är utrustning som skyddar och underlättar för personer som arbetar på taket eller tredje person som bara passerar byggnaden.

Kommittén ansvarar för ett flertal europeiska och svenska standarder.

Takets skyddsfunktion kan förbättras med hjälp av tillbehör som snörasskydd och hängrännor. Ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att tak får sådan utformning att olyckor med personskador som följd kan undvikas. Takprodukter är ett stort område att behandla t.ex. takpannor, takplåt, takavvattning etc.

Det finns både svenska nationella standarder och europastandarder. Nu ser vi att europastandarderna inom detta område successivt fasar ut de nationella standarderna.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén är ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Eftersom standarderna är kopplade till EU-direktivet, underlättar dessa vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav, som exempelvis föreskrivare kan hänvisa till redan i anbudsskedet. Detta skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Det europeiska arbetet inom CEN inkluderar takprodukter och taksäkerhetsanordningar.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, föreskrivare, köpare, fastighetsägare, byggentreprenörer, brukare eller övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. Framöver fokuserar kommittén på att verka för att erbjuda den svenska marknaden standarder som

  • möjliggör säkert tillträde på tak
  • möjliggör säkert arbete på tak
  • förhindrar olyckor
  • tillvaratar svensk tradition
  • tillgodoser svenska klimatförhållanden
  • gynnar svenska producenter inom respektive område

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 18 standarder
EN 12326-3, Takprodukter - Skiffer- och stenprodukter för brutna tak och fasader - Del 1: Specifikationer för skiffer och skifferstenar.
EN 14782, Takprodukter - Självbärande plåt för taktäckning och väggbeklädnad - Krav och provningsmetoder
EN 14509-2, Dubbelsidig metallbeklädda isoleringsplattor - Fabrikstillverkade produkter - Specifikationer - Del 2: Strukturella tillämpningar - Infästningar och potentiella användningsområden för stabilisering av enskilda konstruktionselement
EN 492:2012+A1:2016/A2, Takprodukter - Släta takplattor av fibercement samt tillbehör - Krav och provningsmetoder
EN 1024, Takprodukter - Takpannor av tegel - Bestämning av form och mått
EN 17235, Permanenta förankringsanordningar och säkerhetshakar
EN 14963-1, Takprodukter - Del 1 Grupperade ljusinsläpp av plast - Klassning, krav och provningsmetoder
EN 1873-1, Takprodukter - Del 1 Individuella ljusinsläpp av plast - Krav och provningsmetoder
EN 1873-3, Takprodukter - Del 3 Takluckor - Krav och provningsmetoder
EN 14963-2, Takprodukter - Del 2 Grupperade ljusinsläpp av glas - Klassning, krav och provningsmetoder
EN 14437, Takprodukter - Bestämning av lyftmotståndet hos installerade tegel- eller betongtakpannor - Provningsmetod för taksystem
EN 534, Takprodukter - Korrugerade asfaltbaserade takskivor - Produktspecifikation och testmetoder
EN 544, Takprodukter - Asfaltbaserade plattor med mineralfiber och/eller syntetisk armering - Krav och provningsmetoder
EN 17468-1, Fibre cement products - Determination of pull through and shear resistance and bending strength calculations - Part 1: Flat sheets
EN 17468-2, Fibre cement products - Determination of pull through and shear resistance and bending strength calculations - Part 2: Profiled sheets
EN 508-1, Takprodukter av metall - Krav på självbärande plåtprodukter av stål, aluminium eller rostfritt stål - Del 1: Stål
EN 14509-1, Självbärande isolerade sandwichpaneler med dubbelsidigt metallytskikt - Prefabricerade produkter - Specifikationer
EN 508-3, Takprodukter av metall - Krav för självbärande produkter av stål, aluminium eller rostfritt stål - Del 3: Rostfritt stål
Visa fler Visa färre
Utgivet 52 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 193/AG 01, Taksäkerhet
SIS/TK 193/AG 02, Övriga takprodukter
SIS/TK 193/AG 03, Infästning solpaneler
Deltagare 39 företag och organisationer
AB Tätskiktsgarantier, Helsingborg
Aptum AB, Bjästa
Benders Sverige AB, Kvänum
Constructech Sweden AB, STRÄNGNÄS
CW Lundberg Industri AB, Mora
EJOT Sverige AB, ÖREBRO
FOAMGLAS NORDIC, Stenkullen
Icopal AB, Malmö
Infästningar direkt AB, Laholm
Kingspan Insulation AB, Mölndal
Kraftpojkarna Sverige AB, Västerås
Kretsloppsenergi i Kummelnäs AB, Salstjö-Boo
Kävlinge Plåt AB, 244 33
Lambertsson Sverige AB, Stockholm
Lindab Profil AB, Båstad
Mapab Solar AB, Mullsjö
Milles Teknikplast AB, Göteborg
Monier Roofing, Jönåker
Nordic Waterproofing AB, Höganäs
Paroc AB, SKÖVDE
Peo Axelsson Byggsäkerhet & Arbetsmiljö, ÅS
Plannja AB, Järnforsen
Protan AB, Spånga
PV Företagen, Malmö
PV Företagen Service AB, STOCKHOLM
RISE AB, Borås
Rockwool AB, Jönköping
Sadex AB, Upplands Väsby
Saint-Gobain Sweden AB, Billesholm
Save-by-Solar Sweden AB, Uppsala
Senergia, Solna
SFS intec AB, Strängnäs
Skanska Sverige AB, Svedala
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
SVEA renewable solar AB, SOLLENTUNA
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Stockholm
Svenska Solenergiföreningen - Seas, STOCKHOLM
Trä- & Möbelföretagen, STOCKHOLM
Weland Stål AB, ULRICEHAMN
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
CEN/TC 128, Roof covering products for discontinuous laying and products for wall cladding
CEN/TC 128/SC 10, Gutters
CEN/TC 128/SC 11, Double skin metal faced insulating sandwich panels for roofing and cladding
CEN/TC 128/SC 2, Concrete roofing tiles
CEN/TC 128/SC 3, Clay roofing tiles
CEN/TC 128/SC 6, Bitumen shingles and corrugated sheets for roofing
CEN/TC 128/SC 7, Roofing products from metal sheet
CEN/TC 128/SC 8, Slate and stone products for roofing
CEN/TC 128/SC 9, Prefabricated accessories for roofing
CEN/TC 128/SC 9/WG 1, Walkways and safety hooks
CEN/TC 128/SC 9/WG 2, Rooflights
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsdelar (91.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlén
Projektledare
+46855552278
viveka.odlen@sis.se

Camilla Halén
Projektassistent
+46855552006
camilla.halen@sis.se