Standardutveckling · SIS/TK 193

Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk

Taket har en fundamental funktion att skydda byggnaden och de människor som befinner sig däri, medan taksäkerhetsanordningar är utrustning som skyddar och underlättar för personer som arbetar på taket eller tredje person som bara passerar byggnaden. Kommittén vill bidra med svenskt kunnande och expertis inom takprodukter, tätskikt och taksäkerhet och arbeta för att standarderna som framtas/revideras är anpassade efter svensk lagstiftning och minimera skador på byggnader och olyckor som kan uppstå vid takarbete. Kommittén har även tagit fram en handbok om montering av utanpåliggande solpaneler för yttertak som för närvarande genomgår en mindre korrigering.

Kommittén bevakar och påverkar den europeiska standardiseringen inom takprodukter, taksäkerhet och tätskikt i byggnadsverk och är organiserad i fem arbetsgrupper. Inom varje arbetsgrupp arbetar man även med nationella arbeten inom sitt respektive område. 

AG 01 Taksäkerhetsprodukter

Arbetsgruppen bevakar och utvecklar europeiska och nationella standarder inom;

 • Taksäkerhet för låglutande och branta tak
 • Förankringsanordningar
 • Översyn av standarder inom snörasskydd pågår

 AG 02 Tätskikt för låglutande tak och broar

Arbetsgruppen bevakar och utvecklar europeiska och nationella standarder inom;

 • Bitumen, Syntetiska produkter samt tätskikt för broar
 • Vindlastprovning
 • Takavvattning låglutande tak -revidering pågår

 AG 05 Branta tak och väggar - Tak- och fasadprodukter

Arbetsgruppen bevakar och utvecklar europeiska och nationella standarder inom;

 • Underlagsprodukter
 • Vindskydd
 • Ångspärrar, fuktskyddsmattor
 • Betong, tegel, plåt samt shingel
 • Takavvattning (stuprör, hängrännor etc)

 

 

 


K

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 120 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 193/AG 01, Taksäkerhetsprodukter
SIS/TK 193/AG 02, Tätskikt för låglutande tak och broar
SIS/TK 193/AG 03, Infästning solpaneler
SIS/TK 193/AG 05, Branta tak och väggar - Tak- och fasadprodukter
Visa fler Visa färre
Deltagare 22 företag och organisationer
Benders Sverige AB, Kvänum
BMI Sverige AB, Malmö
Constructech Sweden AB, Strängnäs
CW Lundberg Industri AB, Mora
Etex Sverige Filial af Etex Nordic A/S, Malmö
Lindab Profil AB, Båstad
Lonevåg Beslagfabrikk AS, Lonevåg
Nordic Waterproofing AB, Höganäs
Paroc AB, Skövde
Paroc AB, Hällekis
Plannja AB, Luleå
Plannja AB, Järnforsen
PV Företagen, Malmö
PV Företagen Service AB, Stockholm
Recticel Insulation Sweden AB, Wetteren
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
SealEco AB, Värnamo
SFS Group Sweden AB, Strängnäs
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
Sustend AB, Malmö
Trafikverket, Jönköping
Weland Stål AB, Ulricehamn
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 23 internationella kommittéer
SIS/TK 193/AG 01, Taksäkerhetsprodukter:

CEN/TC 128/SC 9, Prefabricated accessories for roofing

CEN/TC 128/SC 9/WG 1, Walkways and safety hooks

SIS/TK 193/AG 02, Tätskikt för låglutande tak och broar:

CEN/TC 254, Flexible sheets for waterproofing

CEN/TC 254/SC 1, Bitumen sheeting

CEN/TC 254/SC 2, Synthetic sheets

CEN/TC 254/WG 1, Coordination

CEN/TC 254/WG 15, PCR

CEN/TC 254/WG 3, Material properties relevant to wind uplift resistance

CEN/TC 254/WG 6, Bridge deck waterproofing

CEN/TC 254/WG 9, Underlays for discontinuous roof coverings

SIS/TK 193/AG 05, Branta tak och väggar - Tak- och fasadprodukter:

CEN/TC 128, Roof covering products for discontinuous laying and products for wall cladding

CEN/TC 128/SC 1, General requirements for roofing products - Types and scope of tests

CEN/TC 128/SC 10, Gutters

CEN/TC 128/SC 11, Double skin metal faced insulating sandwich panels for roofing and cladding

CEN/TC 128/SC 2, Concrete roofing tiles

CEN/TC 128/SC 3, Clay roofing tiles

CEN/TC 128/SC 4, Fibre-cement products for roofing

CEN/TC 128/SC 6, Bitumen shingles and corrugated sheets for roofing

CEN/TC 128/SC 7, Roofing products from metal sheet

CEN/TC 128/SC 8, Slate and stone products for roofing

CEN/TC 128/WG 1, Mandates - Preparation

CEN/TC 128/WG 2, Pre-consideration Working Group

CEN/TC 128/WG 3, Renewable energy systems for roofs

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsdelar (91.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anna Petersson
Projektledare
anna.petersson@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se

Hans Månsson
Ordförande
Nordic Waterproofing AB