Standardutveckling · SIS/TK 193

Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk

Taket har en fundamental funktion att skydda byggnaden och de människor som befinner sig däri, medan taksäkerhetsanordningar är utrustning som skyddar och underlättar för personer som arbetar på taket eller tredje person som bara passerar byggnaden. Kommittén vill bidra med svenskt kunnande och expertis inom takprodukter, tätskikt och taksäkerhet och arbeta för att standarderna som framtas/revideras är anpassade efter svensk lagstiftning och minimera skador på byggnader och olyckor som kan uppstå vid takarbete.

Kommittén bevakar och påverkar den europeiska standardiseringen inom takprodukter, taksäkerhet och tätskikt i byggnadsverk och är organiserad i fem arbetsgrupper. Inom varje arbetsgrupp arbetar man även med nationella arbeten inom sitt respektive område. 

AG 01 Taksäkerhetsprodukter

Arbetsgruppen bevakar och utvecklar europeiska och nationella standarder inom;

 

 AG 02 Tätskikt för låglutande tak och broar

Arbetsgruppen bevakar och utvecklar europeiska och nationella standarder inom;

  • Bitumen, Syntetiska produkter samt tätskikt för broar
  • Vindlastprovning
  • Takavvattning låglutande tak

 AG 05 Branta tak och väggar - Tak- och fasadprodukter

Arbetsgruppen bevakar och utvecklar europeiska och nationella standarder inom;

  • Underlagsprodukter
  • Vindskydd
  • Ångspärrar, fuktskyddsmattor
  • Betong, tegel, plåt samt shingel
  • Takavvattning (stuprör, hängrännor etc)

 

 

 


K

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 26 standarder
EN 12326-3, Takprodukter - Skiffer- och stenprodukter för brutna tak och fasader - Del 3: Specifikationer för skiffer och skifferstenar
EN 14782, Takprodukter - Självbärande plåt för taktäckning och väggbeklädnad - Krav och provningsmetoder
EN 14509-2, Dubbelsidig metallbeklädda isoleringsplattor - Fabrikstillverkade produkter - Specifikationer - Del 2: Strukturella tillämpningar - Infästningar och potentiella användningsområden för stabilisering av enskilda konstruktionselement
EN 13984, Flexibla tätskikt - Ångspärrar av plast och gummi - Definitioner och karaktäriserande egenskaper
EN 17048, Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade tätskikt för vattentätning av betongbroar och andra trafikerade ytor av betong - Definitioner och karaktäriserande egenskaper
EN 492:2012+A1:2016/A2, Takprodukter - Släta takplattor av fibercement samt tillbehör - Krav och provningsmetoder
EN 1024, Takprodukter - Takpannor av tegel - Bestämning av form och mått
EN 17235, Permanenta förankringsanordningar och säkerhetshakar
EN 14963-1, Takprodukter - Del 1 Grupperade ljusinsläpp av plast - Klassning, krav och provningsmetoder
EN 1873-1, Takprodukter - Del 1 Individuella ljusinsläpp av plast - Krav och provningsmetoder
EN 1873-3, Takprodukter - Del 3 Takluckor - Krav och provningsmetoder
EN 14963-2, Takprodukter - Del 2 Grupperade ljusinsläpp av glas - Klassning, krav och provningsmetoder
EN 534, Takprodukter - Korrugerade asfaltbaserade takskivor - Produktspecifikation och testmetoder
EN 544, Takprodukter - Asfaltbaserade plattor med mineralfiber och/eller syntetisk armering - Krav och provningsmetoder
EN 14509-1, Självbärande isolerade sandwichpaneler med dubbelsidigt metallytskikt - Prefabricerade produkter - Specifikationer
EN 14509-5, Prefabricerade självbärande sandwichpaneler med metallytskikt på båda sidor om en isolerkärna - Del 5: Dimensioneringsmetod - Bestämning av kriterier för kombinationer av laster och spann
EN 14509-4, Prefabricerade självbärande sandwichpaneler med metallytskikt på båda sidor om en isolerkärna - Del 4: Provningsmetod för infästning i sekundärt bärande konstruktion och för bestämning av återhållande effekt
EN 14509-3, Prefabricerade självbärande sandwichpaneler med metallytskikt på båda sidor om en isolerkärna - Del 3: Provningsmetod för bestämning av mekaniska och fysiska egenskaper samt hållbarhet över tid
ISO 24596, Guidelines for the planning and implementation of water and wastewater systems' infrastructure hardening.
EN 13416, Flexibla tätskikt - Bitumen-, plast- och gummibaserade tätskikt för tak - Regler för provtagning
EN 17388-2, Flexibla tätskikt för vattentäthet - Miljövarudeklaration - Produktkategoriregler för förstärkta bitumen, syntetiska och gummi tätskikt för (tak) vattentäthet - del 2: Vagga till grav med alternativ, kategori C1-C4 samt kategori D
EN 17388-1, Flexibla tätskikt för vattentäthet - Miljövarudeklaration - Produktkategoriregler för förstärkta bitumen, syntetiska och gummi tätskikt för (tak) vattentäthet - del 1: Vagga till grav och kategori D
EN 17872, Flexibla tätskikt - vattenavledande skikt av byggpapp, duk, folie - procedur för artificiell åldring
EN 17873, Flexibla tätskikt - vattenavledande skikt av byggpapp, duk, folie för tak och väggar - montering och infästning för materials reaktion på brand
EN 508-3:2021/A1, Takprodukter av metall - Krav för självbärande produkter av stål, aluminium eller rostfritt stål - Del 3: Rostfritt stål
SS 824031, Dagvattensystem - Takavvattning - Dimensioneringsunderlag
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 117 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 193/AG 01, Taksäkerhetsprodukter
SIS/TK 193/AG 02, Tätskikt för låglutande tak och broar
SIS/TK 193/AG 05, Branta tak och väggar - Tak- och fasadprodukter
Deltagare 22 företag och organisationer
Benders Sverige AB, Kvänum
BMI Sverige / Icopal AB, Malmö
BMI Sverige AB, Malmö
Constructech Sweden AB, Strängnäs
CW Lundberg Industri AB, Mora
Lindab Profil AB, Båstad
Lonevåg Beslagfabrikk AS, Lonevåg
Nordic Waterproofing AB, Höganäs
Paroc AB, Skövde
Paroc AB, Hällekis
Plannja AB, Luleå
Plannja AB, Järnforsen
PV Företagen, Malmö
PV Företagen Service AB, Stockholm
Recticel AB, Gislaved
Recticel Insulation Sweden AB, Wetteren
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
SealEco AB, Värnamo
SFS intec AB, Strängnäs
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
Trafikverket, Jönköping
Weland Stål AB, Ulricehamn
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 22 internationella kommittéer
SIS/TK 193/AG 01, Taksäkerhetsprodukter:

CEN/TC 128/SC 9, Prefabricated accessories for roofing

CEN/TC 128/SC 9/WG 1, Walkways and safety hooks

SIS/TK 193/AG 02, Tätskikt för låglutande tak och broar:

CEN/TC 254, Flexible sheets for waterproofing

CEN/TC 254/SC 1, Bitumen sheeting

CEN/TC 254/SC 2, Synthetic sheets

CEN/TC 254/WG 15, PCR

CEN/TC 254/WG 3, Material properties relevant to wind uplift resistance

CEN/TC 254/WG 6, Bridge deck waterproofing

CEN/TC 254/WG 9, Underlays for discontinuous roof coverings

SIS/TK 193/AG 05, Branta tak och väggar - Tak- och fasadprodukter:

CEN/TC 128, Roof covering products for discontinuous laying and products for wall cladding

CEN/TC 128/SC 1, General requirements for roofing products - Types and scope of tests

CEN/TC 128/SC 10, Gutters

CEN/TC 128/SC 11, Double skin metal faced insulating sandwich panels for roofing and cladding

CEN/TC 128/SC 2, Concrete roofing tiles

CEN/TC 128/SC 3, Clay roofing tiles

CEN/TC 128/SC 4, Fibre-cement products for roofing

CEN/TC 128/SC 6, Bitumen shingles and corrugated sheets for roofing

CEN/TC 128/SC 7, Roofing products from metal sheet

CEN/TC 128/SC 8, Slate and stone products for roofing

CEN/TC 128/WG 1, Mandates - Preparation

CEN/TC 128/WG 2, Pre-consideration Working Group

CEN/TC 128/WG 3, Renewable energy systems for roofs

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsdelar (91.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se

Hans Månsson
Ordförande
Nordic Waterproofing AB