Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16999:2019

Solpanelssystem för tak - Krav för fastsättning av solpaneler i konstruktioner

Status: Gällande

Omfattning
This document provides guidance on the principles and requirements of structural design for the safety and
serviceability of the structural connection between solar energy panels (thermal or photovoltaic) and the
structure of flat or pitched roofs.
This document does not include requirements for:
— weather tightness of the roof, solar panels and connections;
— electrical, thermal or mechanical characteristics of the solar panels;
— precautions against fire of the installation.

Ämnesområden

Solenergi (27.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel: Solar energy systems for roofs - Requirements for structural connections to solar panels,Solar energy systems for roofs - Requirements for structural connections to solar panels

Artikelnummer: STD-80018218

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-11-22

Antal sidor: 80