Handbok

Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak

Köp

Pris: 695 SEK
standard ikon

Papper

Paket Paket:
Solpanelssystem för tak -Tryckt

Paket: Solpanelssystem för tak -Tryckt

1 st Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler p...

1 st Solpanelssystem för tak - Krav för fastsättning av...

Läs mer om paket Solpanelssystem för tak -Tryckt

Paketpris: (148,49 EUR) 1 675 SEK

Normalpris: (197,95 EUR) 2 233 SEK

Du sparar: (49,46 EUR) 558 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Denna handbok är avsedd för projektering och installation av solpanelsanläggningar på yttertak. Huvudfokus i detta dokument är infästningarna av solpanelerna. Handboken ska vara enkel och lättförståelig vilket kommer att leda till ett enhetligt sätt att bestämma lastförutsättningar och infästning till olika typer av takkonstruktioner. Råden och anvisningarna innebär att nivån på installationerna blir hög och jämn vilket gynnar branschen på kort och lång sikt.

Handboken inleds med viktiga områden att beakta i projekteringen och planeringen av anläggningen, som elsäkerhet, brandsäkerhet och taksäkerhet. Kapitel 7, 8 och 9 beskriver den underliggande takkonstruktionen med olika taktyper, isolering, montagesystem och olika typer av laster mer ingående och kan även ses som en fördjupande uppslagsdel. Hjärtat i handboken, kapitel 10, beskriver montagemetoder för olika taktyper. Kapitel 11–13 behandlar vikten av att klargöra ansvaret och tillhandahålla rätt dokumentation, service och underhåll av anläggningen. För kapitel 11 kring ansvar och garantier har arbetsgruppen fått hjälp av advokat Viktoria Edelman, AG Advokat.

Målgruppen för handboken är fastighetsägare och yrkesverksamma som projekterar och installerar solelanläggningar på tak.

Handboken har tagits fram inom SIS/TK 193/AG 03, en arbetsgrupp inom standardiseringsutveckling för takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk.

Ämnesområden

Solenergi (27.160)


Köp

Handbok

Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak
Pris: 695 SEK
standard ikon

Papper

Paket Paket:
Solpanelssystem för tak -Tryckt

Paket: Solpanelssystem för tak -Tryckt

1 st Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler p...

1 st Solpanelssystem för tak - Krav för fastsättning av...

Läs mer om paket Solpanelssystem för tak -Tryckt

Paketpris: (148,49 EUR) 1 675 SEK

Normalpris: (197,95 EUR) 2 233 SEK

Du sparar: (49,46 EUR) 558 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-80029521

Beteckning: SIS HB 537

Utgåva: 2021

Utgiven: 2021-05-31

Antal sidor: 95

Förlag: SIS - Bygg och anläggning