Standard Svensk standard · SS-EN 13969:2004/A1:2006

Flexibla tätskikt - Bitumenbaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd - Definitioner och karaktäriserande egenskaper

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13969:2004/A1:2006

Flexibla tätskikt - Bitumenbaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd - Definitioner och karaktäriserande egenskaper
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13969:2004/A1:2006

Flexibla tätskikt - Bitumenbaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd - Definitioner och karaktäriserande egenskaper
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets - Definitions and characteristics

Artikelnummer: STD-56877

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-12-07

Antal sidor: 5

Tillägg till: SS-EN 13969:2004