Standard Svensk standard · SS-EN 13969:2004

Flexibla tätskikt - Bitumenbaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd - Definitioner och karaktäriserande egenskaper

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 13969:2004/A1:2006

Omfattning
This document specifies definitions and characteristics of flexible reinforced bitumen sheets for which the intended use is as damp proofing for buildings, including basement tanking. It specifies the requirements and test methods and provides for the evaluation of conformity of the products with the requirements of this standard.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets - Definitions and characteristics

Artikelnummer: STD-38336

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-30

Antal sidor: 24