Standard Svensk standard · SS-EN 1462:2004

Takavvattningsprodukter - Rännkrokar för hängrännor - Krav och provning

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the requirements for rafter and fascia board brackets intended to support eaves gutters conforming to EN 607 or EN 612.

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel: Brackets for eaves gutters - Requirements and testing

Artikelnummer: STD-37521

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-10-08

Antal sidor: 15

Ersätter: SS-EN 1462