Standard Svensk standard · SS-EN 1462

Takavvattning - Rännkrokar för hängrännor - Krav och provning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1462:2004

Omfattning
Denna standard specificerar krav på rännkrokar för upphängning av hängrännor enligt EN 607 eller EN 612.

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20) Avloppsinstallationer (91.140.80)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Brackets for eaves gutters - Requirements and testing

Artikelnummer: STD-20674

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-05-30

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 831017

Ersätts av: SS-EN 1462:2004