Standard Svensk standard · SS-EN 13967:2012+A1:2017

Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd - Definitioner och karaktäriserande egenskaper

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies definitions and characteristics of flexible plastic and rubber sheets which are intended to be used as damp proofing for buildings, including basement tanking. It specifies the requirements and test methods, and provides for the evaluation of conformity of the products with the requirements of this standard.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 177

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheet - Definitions and characteristics

Artikelnummer: STD-8026002

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-04-18

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 13967:2012