Standard Svensk standard · SS-EN 491:2011

Takprodukter - Takpannor av betong samt tillbehör för taktäckning och väggbeklädnad - Provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies test methods for concrete roofing tiles and fittings conforming to EN 490, for assembly into pitched roof covering or external wall cladding or internal wall lining cladding.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-81600

Utgåva: 3

Fastställd: 2011-09-12

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 491:2005/AC:2005 , SS-EN 491:2005