Standard Svensk standard · SS-EN 491:2005

Takprodukter - Takpannor av betong samt tillbehör för taktäckning och väggbeklädnad - Provningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 491:2011 Korrigeras av: SS-EN 491:2005/AC:2005
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 491:2005

Takprodukter - Takpannor av betong samt tillbehör för taktäckning och väggbeklädnad - Provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument anger provningsmetoder för betongtakpannor och tillbehör enligt EN 490, för sammansätt-ning till täckning av lutande tak eller utvändig väggbeklädnad eller inklädnad av väggar inomhus.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 491:2005

Takprodukter - Takpannor av betong samt tillbehör för taktäckning och väggbeklädnad - Provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel: Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding - Test methods

Artikelnummer: STD-38434

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-01-14

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN 491

Ersätts av: SS-EN 491:2011