Standard Swedish standard · SS-EN 491:2005

Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding - Test methods

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 491:2011 Corrected by: SS-EN 491:2005/AC:2005
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 491:2005

Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding - Test methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument anger provningsmetoder för betongtakpannor och tillbehör enligt EN 490, för sammansätt-ning till täckning av lutande tak eller utvändig väggbeklädnad eller inklädnad av väggar inomhus.

Subjects

Concrete and concrete products (91.100.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 491:2005

Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding - Test methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-38434

Edition: 2

Approved: 1/14/2005

No of pages: 52

Replaces: SS-EN 491

Replaced by: SS-EN 491:2011