Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 491:2005/AC:2005

Takprodukter - Takpannor av betong samt tillbehör för taktäckning och väggbeklädnad - Provningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 491:2011
Omfattning
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, kundservice @sis.se, telefon 08-555 523 10, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel: Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding - Test methods

Artikelnummer: STD-40293

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-07-18

Antal sidor: 0

Korrigerar: SS-EN 491:2005

Ikraftsätter: EN 491/AC

Ersätts av: SS-EN 491:2011