Standard Svensk standard · SS-EN 12317-1

Flexibla tätskikt - Bestämning av skjuvningshållfasthet i fogar - Del 1: Bitumenbaserade tätskikt för tak

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12317-1

Flexibla tätskikt - Bestämning av skjuvningshållfasthet i fogar - Del 1: Bitumenbaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a test method for determining the resistance to shearing of a joint between two adjacent sheets of the same bitumen roofing sheets. This test method shall be used mainly for testing the joints in mechanically fastened or ballasted single layer bitumen roofing. The shearing characteristics of a joint between two widths of bitumen sheets vary considerably depending on the method of jointing (flame or heat welding, hot adhesive e.g. bitumen, cold adhesive etc.) the size of the overlap and the workmanship.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12317-1

Flexibla tätskikt - Bestämning av skjuvningshållfasthet i fogar - Del 1: Bitumenbaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of shear resistance of joints

Artikelnummer: STD-27690

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-03-31

Antal sidor: 6