Standard Svensk standard · SS-EN 1297:2004

Flexibla tätskikt - Bitumen-, plast- och gummibaserade tätskikt - Metod för artificiellt åldrande genom långtidsexponering med kombinationen av UV-strålning, förhöjd temperatur och vatten

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1297:2004

Flexibla tätskikt - Bitumen-, plast- och gummibaserade tätskikt - Metod för artificiellt åldrande genom långtidsexponering med kombinationen av UV-strålning, förhöjd temperatur och vatten
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the method for exposure of factory made bitumen or plastic or rubber sheets for roof waterproofing to combined effects of long term exposure by UV radiation, elevated temperature and water as means of artificial ageing.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1297:2004

Flexibla tätskikt - Bitumen-, plast- och gummibaserade tätskikt - Metod för artificiellt åldrande genom långtidsexponering med kombinationen av UV-strålning, förhöjd temperatur och vatten
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Method of artificial ageing by long term exposure to the combination of UV radiation, elevated temperature and water

Artikelnummer: STD-37520

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-08

Antal sidor: 12