Standard Svensk standard · SS-EN 1850-1

Flexibla tätskikt - Bestämning av synliga defekter - Del 1: Bitumenbaserade tätskikt för tak

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the determination of the visible defects of bitumen sheets for roofing, which could influence the functional behaviour of these sheets.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 177

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Determination of visible defects - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing

Artikelnummer: STD-28107

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-05-26

Antal sidor: 5