Standard Svensk standard · SS-EN 1850-1

Flexibla tätskikt - Bestämning av synliga defekter - Del 1: Bitumenbaserade tätskikt för tak

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1850-1

Flexibla tätskikt - Bestämning av synliga defekter - Del 1: Bitumenbaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the determination of the visible defects of bitumen sheets for roofing, which could influence the functional behaviour of these sheets.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1850-1

Flexibla tätskikt - Bestämning av synliga defekter - Del 1: Bitumenbaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Determination of visible defects - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing

Artikelnummer: STD-28107

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-05-26

Antal sidor: 5