Standard Svensk standard · SS-EN 490:2011+A1:2017

Takprodukter - Takpannor av betong samt tillbehör för taktäckning och väggbeklädnad - Krav

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for concrete roofing tiles and fittings for pitched roof coverings and wall cladding and lining.
Concrete roofing tiles and fittings may incorporate surface coatings and glued concrete components.
NOTE 1 Information on surface characteristics is given in Annex A.
NOTE 2 Information on the performance of roof and wall assemblies is given in Annex B.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30) Tak (92.300.93)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8024763

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-01-30

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 490:2011