Standard Svensk standard · SS-EN 12311-1

Flexibla tätskikt - Bestämning av draghållfasthetsegenskaper - Del 1: Bitumenbaserade tätskikt för tak

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12311-1

Flexibla tätskikt - Bestämning av draghållfasthetsegenskaper - Del 1: Bitumenbaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the tensile properties of bitumen sheets for roofing.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12311-1

Flexibla tätskikt - Bestämning av draghållfasthetsegenskaper - Del 1: Bitumenbaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of tensile properties

Artikelnummer: STD-27688

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-03-31

Antal sidor: 6