Standard Svensk standard · SS-EN 534:2006+A1:2010

Takprodukter - Korrugerade asfaltbaserade takskivor - Produktspecifikation och testmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the technical properties and establishes the test and inspection methods for finished corrugated bitumen sheets on leaving the factory. It also provides for the evaluation of conformity of products with the requirements of this standard.

Ämnesområden

Vaxer, bitumen och andra petroleumprodukter (75.140) Yttertak (91.060.20) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-73622

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-03-25

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN 534:2006