Standard Svensk standard · SS-EN 16346:2024

Bitumen och bituminösa bindemedel – Bestämning av brytegenskaper och direkt vidhäftning hos katjoniska bitumenemulsioner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16346:2024

Bitumen och bituminösa bindemedel – Bestämning av brytegenskaper och direkt vidhäftning hos katjoniska bitumenemulsioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of the breaking and immediate adhesivity behaviour of cationic bituminous emulsions in contact with aggregate. The method applies to emulsions used for surface dressing and similar applications and can be used for formulation as well as for production control purposes.

WARNING — The use of this document can involve hazardous materials, operations and equipment. This document does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this document to establish appropriate safety and health practices and to determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Ämnesområden

Vaxer, bitumen och andra petroleumprodukter (75.140) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16346:2024

Bitumen och bituminösa bindemedel – Bestämning av brytegenskaper och direkt vidhäftning hos katjoniska bitumenemulsioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Bitumen and bituminous binders — Determination of breaking behaviour and immediate adhesivity of cationic bituminous emulsions

Artikelnummer: STD-80049129

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-02-21

Antal sidor: 24