Standardutveckling · SIS/TK 202

Vägmaterial

De allra flesta av oss använder dagligen vägnätet för att förflytta oss och ta oss dit vi ska, utan att reflektera över vägarnas kvalitet. Och så ska det naturligtvis vara. Kommittén arbetar därför med att ta fram standarder för vägmaterial och hur kvaliteten kontrolleras. Arbetet är speciellt inriktat mot Europastandarderna, som styr vägmaterial.

SIS/TK 202 blev 2019 utnämnd till årets tekniska kommitté. Ordföranden Kenneth Lind kommenterar utmärkelsen.

För att entreprenörer och beställare ska kunna komma överens krävs att de har samma referensramar, både före, under och efter leverans. Här får de nya europeiska specifikations- och provningsstandarderna avgörande betydelse.

En viktig part i detta sammanhang är Trafikverket i rollen som föreskrivande myndighet.

Den svenska kommittén har som mål att påverka och delta i utveck­lingen av europeiska standarder för vägmaterial. Projektet ska aktivt medverka vid implemen­teringen av europeiska standarder i Sverige och vid behov översätta dem.

Det praktiska arbetet är uppdelat på sex olika inriktningar:

  • Asfaltmassor, ytbehandlingar och slamförseglingar
  • Bitumen
  • Betongvägar
  • Hydrauliskt bundet och obundet
  • Provningsmetoder för vägytan
  • Fogar

Sverige har länge arbetat hårt för att få fram standarder som baseras på funktionella egenskaper, eftersom vi anser att det är det moderna sättet att beskriva en produkt. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 36 standarder
EN 17392-1, Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for Road Materials Part 1: Bituminous Mixtures
CEN/TS FprCEN XXX N700-N701, Determination of acid number of bitumen - Potentiometric method
CEN/TS FprCEN XXX, N702, Bitumen and bituminous binders - Determination of salt content in bitumen - Electrical conductivity method
EN 12697-48:2018, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 48: Vidhäftning mellan lager
EN 12697-42:2018, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 42: Mängd främmande ämnen i returasfalt
EN 12697-45, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 45: Konditionerings prov, SATS (Saturation Ageing Tensile Stiffness)
EN 12697-6, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 6: Bestämning av skrymdensitet hos asfaltprovkroppar
EN 12697-1, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 1: Löslig bindemedelshalt
EN 12697-46, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 46: Lågtemperatursprickor och egenskaper med enaxligt spänningsprov
EN 12697-40, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 40: Dräneringsförmåga in situ hos beläggningsytlager
EN 12697-39, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 39: Bestämning av bindemedelshalt genom förbränning
EN 12697-34, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 34: Marshallprovning
EN 12697-29, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetod - Del 29: Bestämning av asfaltprovkroppars mått
EN 12697-28, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 28: Provberedning för bestämning av bindemedelshalt, vattenhalt och korngradering
EN 12697-21, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 21: Stämpelbelastning för provplattor
EN 12697-20, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 20: Stämpelbelastning av kub- eller cylinderformad provkropp
EN 12697-19, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 19: Permeabilitet hos provkropp
EN 12697-14, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 14: Vattenhalt
EN 12697-11, Vägmaterial - Asfaltmassor - Del 11: Bestämning av vidhäftning mellan ballast och bitumen
EN 12697-22, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 22: Bestämning av deformationskänslighet hos asfaltbeläggning under rullande hjul
EN 12697-56, Asfaltmassa - Provningsmetoder - Del 56: Framställning av provkroppar genom statisk packning
EN 12697-55, Asfaltmassa - Provningsmetoder - Del 55: Visuell bedömning av asfaltmassa med bitumenemulsion
EN 12697-54, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 54: Härdning av prov för test av asfaltmassa med bitumenemulsion
EN 12697-53, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 53: Bestämning av kohesionsökning med spridbarhetsmätare
EN 12697-2:2015/A1, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetod - Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning
EN 13108-31, Asfaltmassa- Specifikationer - Del 31: Asfaltbetong med bitumen emulsion
EN 12272-3, Vägmaterial - Ytbehandling - Provningsmetod - Del 3: Bestämning av bindemedlets fasthållning av stenmaterial genom Vialitplattemetoden
EN 12272-1, Vägmaterial - Ytbehandling - Provningsmetoder - Del 1: Utspridda mängder och utspridningsnoggrannhet av pågrus och bindemedel
EN 13614, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av vidhäftningen hos katoniska bitumenemulsioner genom nedsänkning i vatten
EN 12846-2, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av utrinningstid för utrinningsviskosimeter - Del 2: Bitumenlösning och fluxad bitumen
EN 12846-1, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av utrinningstid för utrinningsviskosimeter - Del 1: Bitumenemulsioner
EN 13036-5, Ytegenskaper för vägar och flygfält - Provningsmetoder - Del 5: Bestämning av längsgående ojämnhetsindex
EN 14023, Bitumen och bituminösa bindemedel - Specifikationer för polymermodifierat bitumen
EN 13358, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av destillationsegenskaper hos bitumenlösningar och fluxade bituminösa bindemedel gjorda med lösningsmedel av mineraloljetyp
EN 14188-2, Vägmaterial - Fogfyllningar och fogmassor - Del 2: Krav på kallapplicerade fogmassor för vägar och flygfält
EN 12591, Bitumen och bituminösa bindemedel - Specifikationer för beläggningsbitumen
Visa fler Visa färre
Utgivet 210 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 202/AG 01, Asfalt
SIS/TK 202/AG 02, Ytbehandling/Slurry
SIS/TK 202/AG 03, Betongbeläggningar
SIS/TK 202/AG 04, Obundet och hydrauliskt bundet vägmaterial
SIS/TK 202/AG 05, Vägytans egenskaper
SIS/TK 202/AG 06, Fogar
SIS/TK 202/AG 07, Flygfält
SIS/TK 202/AG 08, Bitumen
Visa fler Visa färre
Deltagare 28 företag och organisationer
Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Stenungsund
DNV GL Business Assurance Sweden AB, Solna
Fortifikationsverket, Luleå
Henrik Broms Konsult AB, Hässelby
NCC AB, Linköping
NCC Industry AB, Umeå
NCC Industry AB Sverige Öst, Upplands Väsby
Nynas AB, Stockholm
Nynas AB, Nynäshamn
Peab Asfalt AB, Göteborg
Peab Asfalt AB, Helsingborg
Rise Research Institutes of Sweden, Karlskrona
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Skanska Sverige AB, Farsta
Skanska Sverige AB, Malmö
Skanska Sverige AB, Gunnilse
SSAB Merox AB, Oxelösund
Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI, Linköping
SWECO Rail AB, Vänersborg
Swedavia AB, Norrköping
Swedavia AB Stockholm-Arlanda Airport, Stockholm-Arlanda
Svevia AB, Göteborg
Total Sweden AB, Malmö
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Jönköping
Trafikverket, Eskilstuna
Transportstyrelsen, Borlänge
YIT Sverige AB, Sundsvall
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
CEN/TC 227, Road materials
CEN/TC 227/WG 1, Bituminus mixtures
CEN/TC 227/WG 2, Surface dressing and slurry surfacing
CEN/TC 227/WG 3, Materials for concrete roads including joint fillers and sealants
CEN/TC 227/WG 4, Hydraulic bound and unbound mixtures (including byproducts and waste materials)
CEN/TC 227/WG 5, Surface characteristics
CEN/TC 336, Bituminous binders
CEN/TC 336/WG 1, Bituminous binders for paving
CEN/TC 336/WG 2, Fluxed bitumen and bituminous emulsions
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Vägbyggnad Allmänt Körbana