Standardutveckling · SIS/TK 202

Vägmaterial

De allra flesta av oss använder dagligen vägnätet för att förflytta oss och ta oss dit vi ska, utan att reflektera över vägarnas kvalitet. Och så ska det naturligtvis vara. Kommittén arbetar därför med att ta fram standarder för vägmaterial och hur kvaliteten kontrolleras. Arbetet är speciellt inriktat mot Europastandarderna, som styr vägmaterial.

För att entreprenörer och beställare ska kunna komma överens krävs att de har samma referensramar, både före, under och efter leverans. Här får de nya europeiska specifikations- och provningsstandarderna avgörande betydelse.

En viktig part i detta sammanhang är Trafikverket i rollen som föreskrivande myndighet.

Den svenska kommittén har som mål att påverka och delta i utveck­lingen av europeiska standarder för vägmaterial. Projektet ska aktivt medverka vid implemen­teringen av europeiska standarder i Sverige och vid behov översätta dem.

Det praktiska arbetet är uppdelat på sex olika inriktningar:

  • Asfaltmassor, ytbehandlingar och slamförseglingar
  • Bitumen
  • Betongvägar
  • Hydrauliskt bundet och obundet
  • Provningsmetoder för vägytan
  • Fogar

Sverige har länge arbetat hårt för att få fram standarder som baseras på funktionella egenskaper, eftersom vi anser att det är det moderna sättet att beskriva en produkt. 

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 224 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 7 arbetsgrupper
SIS/TK 202/AG 01, Asfalt
SIS/TK 202/AG 02, Ytbehandling/Slurry
SIS/TK 202/AG 03, Betongbeläggningar
SIS/TK 202/AG 04, Obundet och hydrauliskt bundet vägmaterial
SIS/TK 202/AG 05, Vägytans egenskaper
SIS/TK 202/AG 06, Fogar
SIS/TK 202/AG 08, Bitumen
Visa fler Visa färre
Deltagare 29 företag och organisationer
Arrb Systems, Malmö
DAB Group AB, Göteborg
DNV Business Assurance Sweden AB, Solna
DUO Asfalt AB, Västra Frölunda
Fortifikationsverket, Eskilstuna
Fortifikationsverket, Luleå
Henrik Broms Konsult AB, Hässelby
NCC Industry AB, Umeå
NCC Industry AB, Linköping
NCC Industry AB Sverige Öst, Upplands Väsby
Nynas AB, Nynäshamn
Nynas AB, Stockholm
Peab Asfalt AB, Helsingborg
Peab Asfalt AB, Hisings Backa
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Skanska Industrial Solutions AB, Gunnilse
Skanska Sverige AB, Malmö
Skanska Sverige AB, Farsta
Statens väg- & transportforskning VTI, Linköping
Stockholms stad, Stockholm
Swedavia AB Malmö Airport, Malmö-Sturup
Swedavia AB Norrköpings Flygplats, Norrköping
Swedavia AB Stockholm Arlanda Airport, Stockholm-Arlanda
Svevia AB (publ), Göteborg
Svevia AB (publ), Falun
Total Sweden AB, Malmö
Trafikverket, Eskilstuna
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Trafikledningsområde Väst, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
CEN/TC 227, Road materials
CEN/TC 336, Bitumens and bituminous binders
SIS/TK 202/AG 01, Asfalt:

CEN/TC 227, Road materials

CEN/TC 227/WG 1, Bituminous mixtures

CEN/TC 227/WG 6, Sustainability

SIS/TK 202/AG 02, Ytbehandling/Slurry:

CEN/TC 227, Road materials

CEN/TC 227/WG 2, Surface Dressing, Sprays and Slurry Surfacing (incorporating Microsurfacing)

SIS/TK 202/AG 03, Betongbeläggningar:

CEN/TC 227, Road materials

CEN/TC 227/WG 3, Materials for concrete roads including joint fillers and sealants

SIS/TK 202/AG 04, Obundet och hydrauliskt bundet vägmaterial:

CEN/TC 227, Road materials

CEN/TC 227/WG 4, Hydraulic bound and unbound mixtures (including byproducts and waste materials)

SIS/TK 202/AG 05, Vägytans egenskaper:

CEN/TC 227, Road materials

CEN/TC 227/WG 5, Surface characteristics

SIS/TK 202/AG 06, Fogar:

CEN/TC 227, Road materials

CEN/TC 227/WG 3, Materials for concrete roads including joint fillers and sealants

SIS/TK 202/AG 08, Bitumen:

CEN/TC 336, Bitumens and bituminous binders

CEN/TC 336/WG 1, Bituminous binders for paving

CEN/TC 336/WG 2, Fluxed bitumen and bituminous emulsions

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Vägbyggnad Allmänt (93.080.01) Körbana (93.080.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Christa Ahlenblom
Projektledare
christa.ahlenblom@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se

Kenneth Lind
Ordförande
Trafikverket