Standardutveckling · SIS/TK 202

Vägmaterial

De allra flesta av oss använder dagligen vägnätet för att förflytta oss och ta oss dit vi ska, utan att reflektera över vägarnas kvalitet. Och så ska det naturligtvis vara. Kommittén arbetar därför med att ta fram standarder för vägmaterial och hur kvaliteten kontrolleras. Arbetet är speciellt inriktat mot Europastandarderna, som styr vägmaterial.

SIS/TK 202 blev 2019 utnämnd till årets tekniska kommitté. Ordföranden Kenneth Lind kommenterar utmärkelsen.

För att entreprenörer och beställare ska kunna komma överens krävs att de har samma referensramar, både före, under och efter leverans. Här får de nya europeiska specifikations- och provningsstandarderna avgörande betydelse.

En viktig part i detta sammanhang är Trafikverket i rollen som föreskrivande myndighet.

Den svenska kommittén har som mål att påverka och delta i utveck­lingen av europeiska standarder för vägmaterial. Projektet ska aktivt medverka vid implemen­teringen av europeiska standarder i Sverige och vid behov översätta dem.

Det praktiska arbetet är uppdelat på sex olika inriktningar:

  • Asfaltmassor, ytbehandlingar och slamförseglingar
  • Bitumen
  • Betongvägar
  • Hydrauliskt bundet och obundet
  • Provningsmetoder för vägytan
  • Fogar

Sverige har länge arbetat hårt för att få fram standarder som baseras på funktionella egenskaper, eftersom vi anser att det är det moderna sättet att beskriva en produkt. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 16 standarder
EN 12591, Bitumen och bituminösa bindemedel - Specifikationer för beläggningsbitumen
EN 14188-2, Vägmaterial - Fogfyllningar och fogmassor - Del 2: Krav på kallapplicerade fogmassor för vägar och flygfält
EN 14023, Bitumen och bituminösa bindemedel - Specifikationer för polymermodifierat bitumen
EN 17392-1, Hållbarhet hos byggnadsverk - Miljödeklarationer - Produktspecifika regler för vägmaterial. Del 1: Asfaltsmassor
EN 12846-1, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av utrinningstid för utrinningsviskosimeter - Del 1: Bitumenemulsioner
EN 12846-2, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av utrinningstid för utrinningsviskosimeter - Del 2: Bitumenlösning och fluxad bitumen
EN 13614, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av vidhäftningen hos katoniska bitumenemulsioner genom nedsänkning i vatten
EN 12272-1, Vägmaterial - Ytbehandling - Provningsmetoder - Del 1: Utspridda mängder och utspridningsnoggrannhet av pågrus och bindemedel
EN 12272-3, Vägmaterial - Ytbehandling - Provningsmetod - Del 3: Bestämning av bindemedlets fasthållning av stenmaterial genom Vialitplattemetoden
EN 12697-42, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 42: Mängd främmande ämnen i returasfalt
EN 12697-48, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 48: Vidhäftning mellan lager
EN 12697-49, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 49: Bestämning av friktion efter polering
EN 12850, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av pH-värde på bitumenemulsioner
EN 12847, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av tendensen till sedimentation hos bitumenemulsioner
EN 12697-25:2016/A1, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 25: Pulserande kryptest
EN xxxx, Bitumen och bituminösa bindemedel - xx
Visa fler Visa färre
Utgivet 218 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 202/AG 01, Asfalt
SIS/TK 202/AG 02, Ytbehandling/Slurry
SIS/TK 202/AG 03, Betongbeläggningar
SIS/TK 202/AG 04, Obundet och hydrauliskt bundet vägmaterial
SIS/TK 202/AG 05, Vägytans egenskaper
SIS/TK 202/AG 06, Fogar
SIS/TK 202/AG 07, Flygfält
SIS/TK 202/AG 08, Bitumen
Visa fler Visa färre
Deltagare 30 företag och organisationer
Arrb Systems, Malmö
DNV GL Business Assurance Sweden AB, SOLNA
Fortifikationsverket, Luleå
Henrik Broms Konsult AB, HÄSSELBY
NCC Industry AB, Umeå
NCC Industry AB, Upplands Väsby
NCC Industry AB Sverige Öst, Upplands Väsby
Nouryon Surface Chemistry AB, Stenungsund
Nynas AB, NYNÄSHAMN
Nynas AB, STOCKHOLM
Peab Asfalt AB, Helsingborg
Peab Asfalt AB, Göteborg
RISE AB, Borås
Skanska Industrial Solutions AB, GUNNILSE
Skanska Industrial Solutions AB, Farsta
Skanska Sverige AB, MALMÖ
SSAB Merox AB, OXELÖSUND
Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI, LINKÖPING
Stockholms stad Trafikkontoret, STOCKHOLM
Sweco Civil AB, VÄNERSBORG
Swedavia AB, Norrköping
Swedavia AB Norrköpings Flygplats, NORRKÖPING
Swedavia AB Stockholm-Arlanda Airport, Stockholm-Arlanda
Svevia AB, Göteborg
Total Sweden AB, Malmö
Trafikverket, Eskilstuna
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Jönköping
Trafikverket Trafikledningsområde Väst, GÖTEBORG
Transportstyrelsen, Borlänge
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
CEN/TC 227, Road materials
CEN/TC 227/WG 1, Bituminous mixtures
CEN/TC 227/WG 2, Surface Dressing, Sprays and Slurry Surfacing (incorporating Microsurfacing)
CEN/TC 227/WG 3, Materials for concrete roads including joint fillers and sealants
CEN/TC 227/WG 4, Hydraulic bound and unbound mixtures (including byproducts and waste materials)
CEN/TC 227/WG 5, Surface characteristics
CEN/TC 227/WG 6, Sustainability
CEN/TC 336, Bituminous binders
CEN/TC 336/WG 1, Bituminous binders for paving
CEN/TC 336/WG 2, Fluxed bitumen and bituminous emulsions
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Vägbyggnad Allmänt (93.080.01) Körbana (93.080.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Andreas Mannberg
Projektledare
andreas.mannberg@sis.se

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se

Camilla Halén
Projektassistent
camilla.halen@sis.se