Standardutveckling · SIS/TK 202

Vägmaterial

De allra flesta av oss använder dagligen vägnätet för att förflytta oss och ta oss dit vi ska, utan att reflektera över vägarnas kvalitet. Och så ska det naturligtvis vara. Kommittén arbetar därför med att ta fram standarder för vägmaterial och hur kvaliteten kontrolleras. Arbetet är speciellt inriktat mot Europastandarderna, som styr vägmaterial.

För att entreprenörer och beställare ska kunna komma överens krävs att de har samma referensramar, både före, under och efter leverans. Här får de nya europeiska specifikations- och provningsstandarderna avgörande betydelse.

En viktig part i detta sammanhang är Trafikverket i rollen som föreskrivande myndighet.

Den svenska kommittén har som mål att påverka och delta i utveck­lingen av europeiska standarder för vägmaterial. Projektet ska aktivt medverka vid implemen­teringen av europeiska standarder i Sverige och vid behov översätta dem.

Det praktiska arbetet är uppdelat på sex olika inriktningar:

  • Asfaltmassor, ytbehandlingar och slamförseglingar
  • Bitumen
  • Betongvägar
  • Hydrauliskt bundet och obundet
  • Provningsmetoder för vägytan
  • Fogar

Sverige har länge arbetat hårt för att få fram standarder som baseras på funktionella egenskaper, eftersom vi anser att det är det moderna sättet att beskriva en produkt. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 27 standarder
EN 14188-2, Vägmaterial - Fogfyllningar och fogmassor - Del 2: Krav på kallapplicerade fogmassor för vägar och flygfält
EN 14023, Bitumen och bituminösa bindemedel - Specifikationer för polymermodifierat bitumen
EN 17392-1, Hållbarhet hos byggnadsverk - Miljödeklarationer - Produktspecifika regler för vägmaterial. Del 1: Asfaltsmassor
EN 12595, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av kinematisk viskositet
EN 12596, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av dynamisk viskositet med vakuumkapillärviskosimeter
EN 12697-25:2016/A1, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 25: Pulserande kryptest
EN 14769, Bitumen och bituminösa bindemedel - Accelererad långtidsåldring i tryckåldringskärl
EN 14770, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av komplex skjuvmodul och fasvinkel - Dynamisk skjuvreometer
EN 14771, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av krypstyvhet - Böjbalksreometer
EN 12697-38, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 38: Provningsutrustning och kalibrering
EN 12697-43, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 43: Beständighet mot drivmedel
EN 13863-5, Vägmaterial - Betongbeläggningar - Del 5: Provningsmetod för bestämning av vidhäftningskraft för dymlingar som ska användas i betongbeläggningar
EN 13863-6, Betongbeläggningar - Del 6: Provningsmetod för bestämning av betongens spräckhållfasthet på cylindriska provkroppar
EN 12697-47, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 47: Bestämning av askinnehåll för "Trinidad natural asphalt"
EN 13877-1, Vägmaterial - Betongbeläggningar - Del 1: Materialkrav
EN 13877-2, Vägmaterial - Betongbeläggningar - Del 2: Funktionskrav
EN 12697-4, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 4: Återvinning av bindemedel: Fraktioneringskolumn
EN 12697-33:2019/A1, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 33: Provplattor tillverkade genom valskomprimering
EN 12697-26:2018/A1, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 26: Styvhet
EN 16346, Utvärdering av brytegenskaper och direkt vidhäftning hos katjonisk bitumenemulsion
EN 13880-3, Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 3: Provningsmetod för bestämning av återgång efter intryckning
EN 13880-4, Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 4: Provningsmetod för bestämning av stabilitet för värmning, förändring i penetrationsvärde
EN 16659, Bitumen och bituminösa bindemedel - Multiple Stress Creep and Recovery Test (MSCRT)
EN 1427, Bitumen and bituminous binders - Determination of the softening point - Ring and Ball method
EN 1427, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av mjukpunkt - Kula och Ring- metoden
EN 12272-1, Vägmaterial - Ytbehandling - Provningsmetoder - Del 1: Utspridda mängder och utspridningsnoggrannhet av pågrus och bindemedel
EN 12272-3, Vägmaterial - Ytbehandling - Provningsmetod - Del 3: Bestämning av bindemedlets fasthållning av stenmaterial genom Vialitplattemetoden
Visa fler Visa färre
Utgivet 220 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 202/AG 01, Asfalt
SIS/TK 202/AG 02, Ytbehandling/Slurry
SIS/TK 202/AG 03, Betongbeläggningar
SIS/TK 202/AG 04, Obundet och hydrauliskt bundet vägmaterial
SIS/TK 202/AG 05, Vägytans egenskaper
SIS/TK 202/AG 06, Fogar
SIS/TK 202/AG 07, Flygfält
SIS/TK 202/AG 08, Bitumen
Visa fler Visa färre
Deltagare 29 företag och organisationer
Arrb Systems, Malmö
DAB Group AB, Göteborg
DNV Business Assurance Sweden AB, Solna
DUO Asfalt AB, Västra Frölunda
Fortifikationsverket, Luleå
Fortifikationsverket, Eskilstuna
Henrik Broms Konsult AB, Hässelby
NCC Industry AB, Umeå
NCC Industry AB, Linköping
NCC Industry AB Sverige Öst, Upplands Väsby
Nynas AB, Nynäshamn
Nynas AB, Stockholm
Peab Asfalt AB, Helsingborg
Peab Asfalt AB, Hisings Backa
RISE AB, Borås
Skanska Industrial Solutions AB, Gunnilse
Skanska Sverige AB, Malmö
Skanska Sverige AB, Farsta
Statens väg- & transportforskning VTI, Linköping
Stockholms stad Trafikkontoret, Stockholm
Swedavia AB Malmö Airport, Malmö-Sturup
Swedavia AB Norrköpings Flygplats, Norrköping
Swedavia AB Stockholm Arlanda Airport, Stockholm-Arlanda
Svevia AB (publ), Göteborg
Svevia AB (publ), Falun
Total Sweden AB, Malmö
Trafikverket, Eskilstuna
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Trafikledningsområde Väst, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 20 internationella kommittéer
CEN/TC 227, Road materials
CEN/TC 227/WG 1, Bituminous mixtures
CEN/TC 227/WG 2, Surface Dressing, Sprays and Slurry Surfacing (incorporating Microsurfacing)
CEN/TC 227/WG 3, Materials for concrete roads including joint fillers and sealants
CEN/TC 227/WG 4, Hydraulic bound and unbound mixtures (including byproducts and waste materials)
CEN/TC 227/WG 5, Surface characteristics
CEN/TC 227/WG 6, Sustainability
CEN/TC 336, Bituminous binders
CEN/TC 336/WG 1, Bituminous binders for paving
CEN/TC 336/WG 2, Fluxed bitumen and bituminous emulsions
SIS/TK 202/AG 01, Asfalt:

CEN/TC 227/WG 1, Bituminous mixtures

SIS/TK 202/AG 02, Ytbehandling/Slurry:

CEN/TC 227/WG 2, Surface Dressing, Sprays and Slurry Surfacing (incorporating Microsurfacing)

SIS/TK 202/AG 03, Betongbeläggningar:

CEN/TC 227/WG 3, Materials for concrete roads including joint fillers and sealants

SIS/TK 202/AG 04, Obundet och hydrauliskt bundet vägmaterial:

CEN/TC 227/WG 4, Hydraulic bound and unbound mixtures (including byproducts and waste materials)

SIS/TK 202/AG 05, Vägytans egenskaper:

CEN/TC 227/WG 5, Surface characteristics

SIS/TK 202/AG 06, Fogar:

CEN/TC 227/WG 3, Materials for concrete roads including joint fillers and sealants

SIS/TK 202/AG 07, Flygfält:

CEN/TC 227/WG 5, Surface characteristics

SIS/TK 202/AG 08, Bitumen:

CEN/TC 336, Bituminous binders

CEN/TC 336/WG 1, Bituminous binders for paving

CEN/TC 336/WG 2, Fluxed bitumen and bituminous emulsions

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Vägbyggnad Allmänt (93.080.01) Körbana (93.080.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Stenmark
Projektledare
annika.stenmark@sis.se

Malena Berge
Projektledare
malena.berge@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se