Standard Svensk standard · SS-EN 13286-5

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 5: Provningsmetoder för laboratoriemässig bestämning av referensdensitet och vattenkvot - Vibrobord

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13286-5

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 5: Provningsmetoder för laboratoriemässig bestämning av referensdensitet och vattenkvot - Vibrobord
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the maximum dry density and water content of cohesionless materials when compacted using a vibrating table. The method utilizes vibratory compaction to obtain maximum density under saturated conditions. Materials for which this method is applicable may contain up to 12 % by mass fines (< 0,063 mm). The maximum particle size of the materials to be tested is 80 mm. This method applies to mixtures to be used in road construction.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13286-5

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 5: Provningsmetoder för laboratoriemässig bestämning av referensdensitet och vattenkvot - Vibrobord
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 5: Test methods for laboratory reference density and water content - Vibrating table

Artikelnummer: STD-33820

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-03-21

Antal sidor: 15