Standard Svensk standard · SS-EN 13880-11

Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 11: Provningsmetod för tillverkning av asfaltblock för användning vid funktionsprovning och för bestämning av fogmassas fästförmåga mot asfaltbeläggning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13880-11

Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 11: Provningsmetod för tillverkning av asfaltblock för användning vid funktionsprovning och för bestämning av fogmassas fästförmåga mot asfaltbeläggning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes a method for preparing asphalt blocks intended for testing of joint sealants according to prEN 13880-7 and EN 13880-9.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13880-11

Vägmaterial - Varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 11: Provningsmetod för tillverkning av asfaltblock för användning vid funktionsprovning och för bestämning av fogmassas fästförmåga mot asfaltbeläggning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betongbeläggningar, SIS/TK 202/AG 03

Internationell titel: Hot applied joint sealants - Part 11: Test method for the preparation of asphalt test blocks used in the function test and for the determination of compatibility with asphalt pavements

Artikelnummer: STD-34340

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-07-11

Antal sidor: 7