Standard Svensk standard · SS-EN 13305:2009

Bitumen och bituminösa bindemedel - Ramverk för krav på hård industribitumen

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13305:2009

Bitumen och bituminösa bindemedel - Ramverk för krav på hård industribitumen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard provides a framework for the specification of hard industrial bitumens used mainly in flooring, varnishes, mineral rubber, roofing and mastic. Within Europe several types of hard industrial bitumen are used, and dependent upon traditional practices, different grades may be used for the same purpose. The framework given in this European standard provides a basis for quality agreements to be established between supplier and client. The hard industrial bitumen products are graded by the limits of the ring and ball softening point values, expressed as multiples of 5, and are characterised by an H in front of the values.

Ämnesområden

Vaxer, bitumen och andra petroleumprodukter (75.140) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50) Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13305:2009

Bitumen och bituminösa bindemedel - Ramverk för krav på hård industribitumen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bitumen, SIS/TK 202/AG 08

Internationell titel: Bitumen and bituminous binders - Framework for specification of hard industrial bitumens

Artikelnummer: STD-69296

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-03-30

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 13305