Standard Svensk standard · SS-EN 13286-47:2021

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 47: Provningsmetod för bestämning av CBR-värde, initialt bärighetsindex (IBI) och linjär svällning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13286-47:2021

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 47: Provningsmetod för bestämning av CBR-värde, initialt bärighetsindex (IBI) och linjär svällning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the test methods for the laboratory determination of the California bearing ratio and immediate bearing index.
The tests are appropriate to that part of the mixture up to a maximum particle size of 22,4 mm.
When immersion in water is specified as part of the curing of the specimen, this document also includes the determination of vertical swelling of the specimen before the determination of the California bearing ratio.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13286-47:2021

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 47: Provningsmetod för bestämning av CBR-värde, initialt bärighetsindex (IBI) och linjär svällning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Obundet och hydrauliskt bundet vägmaterial, SIS/TK 202/AG 04

Internationell titel: Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 47: Test method for the determination of California bearing ratio, immediate bearing index and linear swelling

Artikelnummer: STD-80032400

Utgåva: 3

Fastställd: 2021-11-16

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13286-47:2012