Standard Svensk standard · SS-EN 13286-45:2004

Obundna och hydrauliska bundna vägmaterial - Del 45: Provningsmetod för bestämning av tidsperioden för arbetbarhet hos hydrauliskt bundna vägmaterial

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13286-45:2004

Obundna och hydrauliska bundna vägmaterial - Del 45: Provningsmetod för bestämning av tidsperioden för arbetbarhet hos hydrauliskt bundna vägmaterial
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes test methods to determine the workability period of a hydraulically bound mixture using granular materials.
Two methods are described: delayed compaction and sonic propagation. The latter method is not suitable for hydraulically bound mixture with D less than or equal to 6,3 mm.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13286-45:2004

Obundna och hydrauliska bundna vägmaterial - Del 45: Provningsmetod för bestämning av tidsperioden för arbetbarhet hos hydrauliskt bundna vägmaterial
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 45: Test method for the determination of the workability period of hydraulically bound mixtures

Artikelnummer: STD-35046

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-01-09

Antal sidor: 12