Standard Svensk standard · SS-EN 14227-2:2013

Hydrauliskt bundna vägmaterial - Specifikationer - Del 2: Slaggbundna material

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14227-2:2013

Hydrauliskt bundna vägmaterial - Specifikationer - Del 2: Slaggbundna material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies slag bound granular mixtures for, roads, airfields, and other trafficked areas, and specifies the requirements for their constituents, composition and laboratory performance classification. In this European Standard slag refers to slag from the iron and steel industry.

Ämnesområden

Väg- och vattenbyggnadsteknik (01.040.93) Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14227-2:2013

Hydrauliskt bundna vägmaterial - Specifikationer - Del 2: Slaggbundna material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Obundet och hydrauliskt bundet vägmaterial, SIS/TK 202/AG 04

Internationell titel: Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 2: Slag bound granular mixtures

Artikelnummer: STD-98314

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-06-05

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 14227-2:2004