Standard Svensk standard · SS-EN 14227-2:2013

Hydrauliskt bundna vägmaterial - Specifikationer - Del 2: Slaggbundna material

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies slag bound granular mixtures for, roads, airfields, and other trafficked areas, and specifies the requirements for their constituents, composition and laboratory performance classification. In this European Standard slag refers to slag from the iron and steel industry.

Ämnesområden

Väg- och vattenbyggnadsteknik (01.040.93) Körbana (93.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 2: Slag bound granular mixtures

Artikelnummer: STD-98314

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-06-05

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 14227-2:2004