Standard Svensk standard · SS-EN 13286-46

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 46: Provningsmetod för bestämning av MCV

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13286-46

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 46: Provningsmetod för bestämning av MCV
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the method for the determination of the moisture condition value of mixtures. The moisture condition value test determines the suitability of a mixture for placing, compaction and trafficking by construction equipment. The European Standard is applicable to the testing of laboratory prepared or production mixtures and to mixtures susceptible to crushing during compaction. The tests are appropriate to that part of the mixture up to a maximum particle size of 20 mm.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13286-46

Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 46: Provningsmetod för bestämning av MCV
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 46: Test method for the determination of the moisture condition value

Artikelnummer: STD-33825

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-03-21

Antal sidor: 13