Standard Svensk standard · SS-EN 12697-35:2016

Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 35: Blandning i laboratorium

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12697-35:2016

Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 35: Blandning i laboratorium
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes the laboratory mixing of bituminous materials for the manufacture of specimens. The standard specifies the reference compaction temperatures for mixing based on the grade of the binder for paving grade and hard paving grade bitumen. Annex A describes the method for manufacture of samples of asphalt mixtures using foamed bitumen. Annex B describes the method for manufacture of samples of asphalt mixtures using bitumen emulsion. Once mixed, mastic asphalt samples are prepared in accordance with Annex C.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12697-35:2016

Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 35: Blandning i laboratorium
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Asfalt, SIS/TK 202/AG 01

Internationell titel: Bituminous mixtures - Test methods - Part 35: Laboratory mixing

Artikelnummer: STD-8019866

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-04-11

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 12697-35:2004+A1:2007