Standard Svensk standard · SS-EN 14187-3:2017

Vägmaterial - Kallapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 3: Provningsmetod för bestämning av självnivellerande egenskaper

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes a test method for determination of the self-levelling properties of cold applied normal and fuel resistant joint sealants for concrete pavements to be used in roads, airfields and other trafficked areas.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter Körbana


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Cold applied joint sealants - Test methods - Part 3: Determination of self-levelling properties

Artikelnummer: STD-8025782

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-04-03

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 14187-3