Standard Svensk standard · SS-EN 14187-3:2017

Vägmaterial - Kallapplicerade fogmassor för vägar och flygfält - Del 3: Provningsmetod för bestämning av självnivellerande egenskaper

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes a test method for determination of the self-levelling properties of cold applied normal and fuel resistant joint sealants for concrete pavements to be used in roads, airfields and other trafficked areas.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50) Körbana (93.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Cold applied joint sealants - Test methods - Part 3: Determination of self-levelling properties

Artikelnummer: STD-8025782

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-04-03

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 14187-3